Udskriv denne side

Insights-systemet

 

Insights er et unikt og innovativt udviklingsprogram, der fungerer som katalysator for gennemførsel af forandring af individer, grupper og organisationer.

Kernen i Insights programmet er Insights Discovery System, en model baseret på Carl Jungs pionerarbejde "Psykologiske Typer". Ved at bruge farver som et fælles sprog for selvforståelse, effektiv kommunikation og samarbejde og organisationaduvikling, repræsenterer Discovery systemet den røde tråd, der går gennem Insights programmet:

 

Forstå sig selv

At udvikle en forståelse af sig selv og af, hvordan man måske bliver opfattet af andre, inklusive sine kolleger. At forstå sine egne stærke og svage sider og sine udviklingsmuligheder.

Forstå andre

At genkende andres adfærdsmønstre og lære at imødekomme deres behov.

Tilpasse sig og kommunikere

At imødekomme andres personlige behov ved at forstå dem bedre og handle ud fra denne forståelse. At lære at tilpasse sin adførd, så kontakten med andre bliver optimal.

Udvikle strategier for godt samarbejde

At udvikle effektive strategier til at omgås anderledes eller ligefrem "vanskelige" kolleger og at indse fordelene ved at klare tingene i fællesskab.

 

Med udgangspunkt i den enkelte persons, gruppes eller virksomheds behov og ønsker sammensættes et Insights-forløb ud fra følgende moduler:

 

 

Læs mere om Insights Learning & Development Ltd.

H2 Consult ApS

Haderslevvej 36

6000 Kolding

h2consult@h2consult.dk