At leve i usikre tider

Helle Laursen d. 29. januar 2009
I en tid med høj usikkerhed kan tilsyneladende fornuftige forretningsstrategier meget hurtigt vise sig ikke længere at være bæredygtige. Alle virksomhedsledere bør lige nu stoppe op og revurdere forretningsstrategien for at sikre, at ressourcerne anvendes på bæredygtige projekter.

Strategisk fokus er nødvendigt for at kunne nå de strategiske mål, men i usikre tider kan virksomhedens strategiske fleksibilitet blive afgørende. Det er derfor vigtigt for en virksomhed at forstærke den strategiske fleksibilitet, så man evner hurtigt at kunne flytte ressourcer til nye strategier som reaktion på ændringer. Hurtig erkendelse og efterfølgende handling er afgørende for en virksomheds mulighed for at manøvrere sig igennem usikre tider.

Hvor hurtig er din virksomhed til at håndtere uforudsete situationer? Læs her hvordan man kan forstærke den strategiske fleksibilitet.

1. Mål og overvåg resultaterne

Flere gange om året bør ledelsen mødes for at evaluere resultaterne af de enkelte forretningsstrategier. Overvej også om der måles på det rigtige. Hvis man som forretningsstrategi har valgt at gå efter en konkurrents markedsandel, så er det ikke nok at måle på salgstallene. Markedet kan være vokset og konkurrentens salgstal er måske steget.

2. Vælg en ”djævlens advokat”

Udpeg en betroet medarbejder i eller udenfor ledergruppen til at udfordre ledelsens måde at se verden på. Mange direktører træffer pga. tidspres vigtige, strategiske beslutninger alene. Men også her kan man med stor fordel bede kolleger eller netværket om deres mening for at forsøge at bevare et åbent sind.

3. Opsøg eksterne synsvinkler

Tendensen til med tiden at overse negative kommentarer eller, at der bliver handlet for hurtigt, ligger latent i mange ledergrupper. Overvej derfor hvordan man som virksomhed sikrer, at man løbende får eksterne meninger ud i hele organisationen:

  • Udskift løbende eksterne bestyrelsesmedlemmer; nye medlemmer stiller nye og mere kritiske spørgsmål.
  • Fastsæt grænse for hvor længe en topleder kan blive siddende; en ny topleder giver mulighed for at udfordre gamle formodninger og rette fejlen ved tidligere beslutninger.
  • Udnyt samarbejdsalliancer; alliancer med andre virksomheder kan være en kilde til at få nye ideer og lære noget nyt.
  • Sammensæt ad hoc rådgivende grupper; sammensæt en uformel gruppe til at analysere og evaluere det mulige resultat af et strategisk tiltag.

Fordelene er åbenlyse, men man skal naturligvis også være opmærksom på, at nye personer kan tænkes at lave om på eksisterende, effektive strategier alene for at sætte deres fingeraftryk.

4. Beslutninger er valgmuligheder

Det fleste virksomheder er i gang med mange projekter på én gang, og der er derfor en risiko for, at ledelsen lader ét eller to projekter få deres fulde opmærksomhed. Men en ændring i omverdenen kan lynhurtigt betyde, at det der tidligere var et mindre betydningsfuldt projekt pludselig bliver det vigtigste. Betragt alle projekter som en række valgmuligheder. Det gør det lettere at omprioritere dem og allokere ressourcer fra ét projekt til et andet.

5. Analysér og lær

Kun ved omhyggeligt at dykke ned i hvad der førte til et negativt – eller positivt resultat, opnås læring. Det kan være svært at fastlægge den konkrete værdi af det lærte i det enkelte projekt, men ledelsen bør alligevel opfatte det som en del af afkastet/resultatet af projektet.

Evnen til at se tingene fra en helt ny vinkel er afgørende i opbygningen af den strategiske fleksibilitet i virksomheden. Vær derfor på udkik efter ledere, der har denne evne, og vær parat til at udvikle dem, der ikke har den i tilstrækkelig grad endnu.

Kontakt os, og hør nærmere …