Coaching - hvad kan det bruges til?

Helle Laursen d. 28. maj 2008
Coaching er på alles læber og anvendes i stigende grad i erhvervslivet. Men kvaliteten svinger voldsomt, så det er vigtigt fra starten af et coaching-forløb at gøre sig klart, hvad man vil opnå og hvilken type coach, der vil være den rigtige til opgaven.

Hvad er coaching

Der er mange definitioner på coaching, men essensen af coaching er ifølge Dansk Coaching Institut ”at støtte en person med at ændre sig på den måde og i den retning, som vedkommende ønsker …”. ”Coaching støtter en person på alle stadier i livet til at blive den, vedkommende ønsker at blive og ændre det, vedkommende ønsker at ændre og derved optimere hans eller hendes færdigheder.”

Ud fra en mere filosofisk synsvinkel er coaching en proces, hvorigennem vi skaber os selv i takt med, at vi finder ud af, hvad der er vores potentiale.

Identificér dine mål

Det endegyldige formål med personlig udvikling og dermed coaching er at give sig selv udfordringer i arbejdslivet – og livet som helhed – der matcher vores færdigheder. Når udfordringerne matcher færdighederne, er vi som personer i en tilstand, der også kaldes flow.

Start med at finde ud af, hvad du gerne vil opnå med coaching-forløbet: Ønsker du at forbedre bestemte egenskaber? Er du i en konkret situation, du ønsker hjælp til at håndtere rigtigt? Har du brug for en coach’ støtte til at blive afklaret omkring karrieremæssig retning og mål?

Jo bedre du kan identificere dine mål, jo bedre kan du definere, hvilke krav og forventninger, du har til din coach.

Vælg den rette coach

Det vigtigste er i første omgang at finde ud af, om vedkommende er kvalificeret. Der findes ingen fælles, aftalte coaching-principper og heller ikke nogen enkeltstående brancheorganisation, men der findes to internationale coaching-uddannelser, ICC og ICF, som giver en vis sikkerhed for, at coachen har de nødvendige færdigheder. Så start med at kikke efter disse to uddannelser, når du leder efter din nye coach.

Coachens rolle er at få os til at se os selv i et andet lys i kraft af de stillede spørgsmål. Det kræver, at du finder en coach, som du har tillid til og respekt for. Hvis du ønsker ledelsescoaching skal du desuden være opmærksom på, om coachen har erfaring med at arbejde i virksomheder inden for ledelsesudvikling eller forretningsudvikling. Du kan også overveje, om det vil være vigtigt for dig, at din coach har ledelseserfaring.

Brug dit netværk til at få anbefalet coaches, som andre har haft gode erfaringer med og invitér 2-3 kandidater til samtale. Stil en række kriterier op for dig selv, som du vil vurdere coachene ud fra og vurdér så under samtalen, om kemien passer, om du vil være tryg ved at dele fortrolige oplysninger med personen, om vedkommende har en klar coachingmetode, osv.

Vær opmærksom på hvad du går ind til

Coaching adskiller sig fra andre former for samtale-forløb ved at være handlings-fokuseret. Så når du går ind i et coaching-forløb, så har du også valgt at sætte handling bag den nye indsigt og de ønskede mål. Selv den dygtigste og mest kvalificerede coach kan altså ikke hjælpe dig, hvis du ikke er indstillet på, at coaching-forløbet skal føre til forandringer. Du skal være parat til at blive udfordret til at finde løsningerne selv og at få redefineret den måde, du ser verden og dine udfordringer på. Du skal derfor også være parat til, at dine mål kan ændre sig undervejs, efterhånden som du finder ud af, hvad der er allervigtigst for dig.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan et coaching-forløb kunne se ud for dig eller dine medarbejdere.