Den gode udviklingssamtale

Helle Laursen d. 14. februar 2008

Vi møder mange ledere, der ikke oplever, at de får det ønskede udbytte af de årlige medarbejderudviklingssamtaler og mindst lige så mange medarbejdere, der trods flere timers forberedelse og spændt venten på året samtale ikke går fra samtalen med fornyet energi og motivation.

Hvad er en god udviklingssamtale?

I sidste ende er den bedste (og eneste?) målestok, at både medarbejderen og lederen har den oplevelse, at samtalen har bidraget til fortsat udvikling. Det er jo det, der i sidste ende er formålet. Der skal derfor være en god balance mellem status på året, der gik, og udvikling i året, der kommer. Og en god balance er ikke at bruge det meste af tiden på evaluering.

Evaluering og udvikling

Formålet med evaluering under en udviklingssamtale er at give et grundlag for at vurdere det fremtidige udviklingsbehov for medarbejderen samt en anledning til at give mere overordnet udviklende og anerkendende feedback. Evaluering er samtidig en mulighed for at afstemme forventninger og sikre, at man fortsat er enige om målene. Og her er det vigtigt at man som leder er tydelig omkring de kriterier, medarbejderen bliver bedømt efter. Det skaber en fornemmelse af ærligt spil, når medarbejderen i forvejen kender de kriterier, han/hun bliver vurderet ud fra.

Men evaluering bør generelt være en fast del af den daglige kommunikationen mellem leder og medarbejder og bør ikke vente til den årlige medarbejderudviklingssamtale. Feedback i dagligdagen er en forudsætning for effektivitet og løbende korrigerende handlinger i forhold til planer og projekter – både hos leder og medarbejder.

Forberedelse sikrer fokus

Da hovedformålet med samtalen er udvikling, er det vigtigt, at lederen relativt hurtigt får styret samtalen ind på, hvordan begge parter ser de fremtidige udviklingsmuligheder og ikke holdes fast i en langstrakt snak om, det der er sket tidligere og ikke kan ændres på mere. En god måde at sikre dette fokus på er for det første at være velforberedt og for det andet at være struktureret og fokuseret. Et samtaleskema strukturerer forberedelsen for både leder og medarbejder, giver fremdrift i samtalen og sikrer, at man kommer igennem alle de nødvendige områder – også dem, der er sværere at snakke om.

Medarbejderudviklingssamtalen adskiller sig med andre ord fra alle de andre samtaler, vi har med vores medarbejdere i løbet af året ved, at den skaber udvikling – udvikling af medarbejderen som en forudsætning for udvikling af virksomheden.

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om hvordan I får mere ud af jeres medarbejderudviklingssamtaler.