Rettidig fokus på de mere uhåndgribelige faktorer giver større sandsynlighed for succesfuld virksomhedsoverdragelse

Ofte er det primære fokus i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse de skattetekniske og finansielle problemstillinger, men der er imidlertid også andre og nogle gange større udfordringer forbundet med en virksomhedsoverdragelse.

Den nye ejer ønsker at overføre den tidligere ejers ofte stærkt personlige relationer til medarbejderne eller til sig selv, ligesom overførsel af den tidligere ejers skjulte viden og erfaring også kan være en udfordring.

Organisationskulturen er en anden faktor, som en ny ejer har en stor interesse i at få kortlagt, så det bliver tydeligt, hvilke styrker, der kendetegner kulturen, og hvor der eventuelt er udfordringer i relation til de opgaver, virksomheden skal løse for kunderne.

H2 Consults rådgivning fokuseres omkring de ofte svære områder, der bl.a. omfatter indgåelse af aftaler omkring glidende generationsskifte samt overdragelse af ledelsesmæssig kompetence og netværk af kunder. Hvis man fra starten sætter fokus på de mere uhåndgribelige faktorer og skaber en åben dialog omkring problemstillingerne, så øges sandsynligheden for en succesfuld overdragelse til gavn for både den tidligere og nye ejer.

Vil du høre nærmere?