Er I et højtydende team?

Helle Laursen d. 29. august 2011

Velfungerende teams er hemmeligheden bag højtydende virksomheders succes. Men tophold opstår kun, hvor der er gensidig tillid, stærk gruppeidentitet og stor tro på holdets evner. Når disse elementer mangler oplever vi folk, der kobler fra, oplysninger der ikke bliver delt og indbyrdes misforståelser. Med andre ord; spild af tid og dermed penge.

Det ideelle team

Forskningen tyder på, at et højtydende team ikke bare er en tilfældighed. Det ideelle team formår at kombinere individuelle færdigheder og talent til en superydende helhed, hvor summen af de enkeltes evner overgås af teamets samlede performance.

Gruppe-EI

Begrebet ”følelsesmæssig intelligens” kan også anvendes, når det handler om at sætte lys på den mest betydende faktor for højtydende teams; gruppens samlede EI (Emotional Intelligence). Et højt gruppe-EI er den største indikator for forudsigelse af et teams succes.nLigesom individuel EI handler gruppe-EI om at være opmærksom på følelser og evnen til at håndtere dem på en hensigtsmæssig måde. Teams med et højt gruppe-EI har fundet en måde at arbejde og være sammen på, der styrker tillid, gruppeidentitet og effektivitet som team.

Fra gruppe til team

Hvad er det egentlig, der skal til for at skabe et højtydende team? For det første handler det om at værdsætte den enkeltes evner og personlighed. Teamet skal med andre ord kende hinanden rigtig godt både fagligt og personligt.

For det andet handler det om at skabe accepterede måder at udtrykke de negative følelser, der uundgåeligt opstår i teamets daglige arbejde og konvertere den energi på en positiv måde. De følelsesmæssige problemer skal frem i lyset, så de kan håndteres konstruktivt.

Sidst men ikke mindst bliver et teams følelsesmæssige intelligens opbygget og løbende styrket, når teamet formår at udtrykke positive følelser gennem f.eks. anerkendelse af hinandens præstationer og fejring af teamets successer.

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om, hvordan vi arbejder med at skabe højtydende teams …