Er I innovative?

Helle Laursen d. 1. september 2006

De fleste ved, at det kræver innovation at bevare konkurrenceevnen, men ikke mange tænker over at innovation kræver kreativitet, og at de to ting ikke er det samme.

I de næste par måneder arbejdes der rundt i virksomhederne på fuldt tryk for at færdiggøre handlingsplaner og budgetter for det kommende år. I den proces anvendes ordet innovation ofte, men hvad betyder det egentlig? Innovation er evnen til at ændre på virkeligheden – at omlægge arbejdsgange, udvikle nye produkter og udtænke helt nye måder at drive forretning på. Kreativitet er derimod evnen til at ændre sin opfattelse af virkeligheden: De antagelser, man har om markedet, om måden, virksomheden reagerer på markedet på, og om, hvad der kan lade sig gøre. For at være innovativ skal man først og fremmest være kreativ.

Kreativitet er vigtigere end nogensinde, fordi ændringerne sker hurtigere og hurtigere. Ledere der ikke evner at identificere og reagere på ændringerne – ikke formår at være kreative – vil have meget svært ved at generere de innovationer, der skal til for at bevare virksomhedens konkurrenceevne. Desuden fører innovation uden kreativitet kun til ændringer på overfladen uden at tilføre værdi på længere sigt. Så selvom de fleste ledere er meget bevidste om betydningen af innovation, så har mange svært ved at ændre på deres opfattelse af virkeligheden.

Den største hæmsko er vores stereotyper – vores antagelser om, hvordan erhvervslivet fungerer eller burde fungere. Stereotyper hjælper os med at organisere og bearbejde store mængder information, men på den anden side er de som fastlåste tankebaner, der danner grundlaget for vores måde at tænke på, så vi ikke kan slette dem. Men vi kan formulere dem og ændre på dem, der begrænser os, hvilket skærper vores kreativitet.

Fire veje til ny kreativitet

Her er fire regler for, hvordan I formulerer og ændrer på de stereotyper, der hæmmer kreativiteten i jeres virksomhed:

1. Styr stereotyperne

Identificer stereotyperne i jeres virksomhed og opdel dem efter, hvorvidt de har værdi for virksomheden, eller om de bør revurderes. En antagelse om høj lagerbeholdning som virksomhedens barrikade mod usikkerhed, var måske tidligere gyldig, men udgør nu en væsentlig økonomisk begrænsning.

2. Led efter vage signaler

Vage signaler er små ændringer i virkeligheden, der kun opfattes af dem, der virkelig lytter og ser efter dem, og som samtidig er parate til at anerkende deres betydning. Vage signaler findes overalt i form af kommentarer fra kunderne eller tilfredshedsundersøgelser blandt kunder eller medarbejdere – og naturligvis i virksomhedens resultater.

3. Pas på paradokserne

Vær på udkik efter paradokser – situationer hvor to forhold, som man mener ikke kan finde sted samtidigt, faktisk gør det. Paradokserne kan afsløre en ny virkelighed, som man ellers ikke var opmærksom på.

4. Stil nye spørgsmål

Når man skal arbejde med innovation, hvad enten det drejer sig om f.eks. nye produktideer eller fremstillingsmetoder, så gælder det om at spørge sig selv: ”Hvad er det, vi faktiske bekymrer os om?” Afspejler vores strategier i højere grad vores bekymringer, så de primært er defensive og ikke proaktive?

Det er ikke nemt at skulle revurdere sine stereotyper, men gevinsten er innovative løsninger og styrket konkurrenceevne.

Kilde

”The forgotten half of change”, Luc de Branbandere