Er jeres værdier i live?

Helle Laursen d. 1. maj 2006

9 ud af 10 virksomheder har formuleret et værdigrundlag for deres virksomhed, viser en Harvard undersøgelse blandt globale erhvervsledere. Men hos de fleste samler det bare støv i reolen hos den administrerende direktør.

Men undersøgelsen viser også, at der er stor forskel på at have et værdigrundlag defineret, og på at det reelt forbedrer virksomheden. I alt for mange virksomheder lever værdierne ikke i organisationen – hvis medarbejderne da overhovedet kan huske dem.

I de virksomheder, hvor værdierne bruges i praksis og ikke kun er et nødvendigt onde, fungerer de som et værktøj for medarbejderne til at finde ud af, hvordan de i hverdagen skal handle, så det tjener virksomheden bedst muligt. Men den mest afgørende faktor er ledelsens holdning til at anvende værdierne og efterleve dem i hverdagen: Walk the talk.

Her har du ti forslag til, hvordan I kan få jeres værdier til at leve i organisationen:

  1. Diskutér værdierne i organisationen
  2. Walk the talk
  3. Tag ved lære af andre brancher
  4. Sæt navn på forhindringerne
  5. Fortæl historier
  6. Lav om på kriterier for medarbejdervurderinger
  7. Uddan folk til at træffe værdibaserede beslutninger
  8. Vurdér afkastet af værdierne
  9. Gå uden for virksomheden
  10. Vær ærlig over for dig selv

H2 Consult arbejder med værdibaseret ledelse og har især fokus på implementeringsfasen, som er langt den sværeste del af værdiprocessen. Det er desværre også den, der oftest nedprioriteres med det resultat, at værdierne aldrig rigtig kommer til at leve i virksomheden.

Kontakt os for et check af jeres værdier på et uforpligtende møde.

Kilde: Børsens Nyhedsmagasin, nr. 9 – 2006