Er strategi en barriere for innovation?

Helle Laursen d. 26. juni 2012

I H2 Consult mødes vi ind imellem med en påstand om, at strategi begrænser innovation samt at strategiprocesser gør arbejdet mere teoretisk og dermed komplicerer unødvendigt. Vores erfaring viser dog med al tydelighed, at strategi udvikler og fornyer, så længe man ikke tillader, at strategiplanen bliver en ”sovepude”.n n Vi har hørt det flere gange: ”Nu har vi lavet en strategi, det ønskede bestyrelsen jo. Så nu kan vi igen komme til at arbejde!” Strategien gemmes lidt væk igen og man kommer til at gøre, som man plejer. nnGrundlæggende kræver det mod at forny sig. Innovation er ikke det eneste, der sikrer en virksomheds overlevelse, men det er ofte en af de faldgruber, der gør, at man mister sin konkurrenceevne. Samtidigt er det en udfordring at gøre ide-udvikling til en del af hverdagen.

Strategi handler om at styre innovationen

Strategi og innovation går hånd i hånd. Det er dog afgørende, at der sættes en strategisk ramme for innovationen for at opnå et forretningsmæssigt resultat. Den behøver ikke at virke begrænsende og kan sagtens være inspirerende for innovationen.

Innovation skal ikke nødvendigvis altid komme fra ledelsen. Virksomheden Apple, som meget tydeligt ønsker at være produktfører indenfor deres felt, statuerer et godt eksempel. Ipod blev ikke udviklet af Steve Jobs, og det var ikke forudbestemt, at den skulle udvikles. En medarbejder i organisationen fik pludselig ideen. Han arbejdede blot i en sammenhæng, hvor innovation var en selvfølge og hvor strategien dannede en klar ramme.

Daglig ledelse af innovation

Innovation omhandler ikke kun fysiske produkter, men også kundetilgang, branding/markedsføring, og øvrige interne processer. Innovation er grundlæggende et spørgsmål om mod. Tør vi gøre tingene anderledes? Hvorfor ændre; det går jo godt? Sammenlignet med virksomheder i andre lande, er danske virksomheder tilbøjelige til at gøre, som de plejer. En klar strategi giver ledere et værktøj til at turde vælge til og fra på de nye ideer, der opstår. nDet er vigtigt, at innovation ikke kun sker i lukkede processer en gang hvert 3-4. år, hvor strategien skal fornyes. Det skal foregå hele tiden og den strategiske retning skal give organisationen og kunderne mulighed for at komme med fornyende input.

Har I en kultur med plads til innovation?

Tre gyldne regler for at sikre innovation vil være:

  1. Start med at få den strategiske ramme gjort klar og truffet de strategiske beslutninger.
  2. Involvér kunder og medarbejdere for at kunne skabe innovation. Idéprocessen skal stimuleres i dagligdagen.
  3. Evaluér løbende, om I er, hvor I vil være. Kreative processer er bedst, hvis de sættes i system og bliver fast tilbagevendende enten som en daglig del af kulturen eller i halvårlige rutiner.

Tag dig i ferien tid til at reflektere over, om strategien forhindrer innovation hos jer, eller om de går hånd i hånd.nnVi ønsker alle en rigtig god sommer!