Fokus gør hele forskellen - hvor er fokus i din virksomhed?

Helle Laursen d. 26. november 2008
I nogle virksomheder har man i forbindelse med budgetlægningen for 2009 en nødvendig opmærksomhed på omkostningsminimering. Selve processen med at se kritisk på, hvordan pengene bliver brugt i sammenhæng med målene for virksomheden kan være yderst værdifuld. Det afgørende er, hvad der bestemmer de områder, der skal spares på. Og fokus skal være på det, man i virksomheden har indflydelse på.

Hvilke signaler sender I eksternt og internt?

Mange slag er tabt på forhånd, fordi der har været opmærksomhed på det, der ikke fungerer i stedet for det, der gør. Mismod og opgiven smitter hurtigere end forkølelse, for hvem kan være smilende og serviceminded, hvis holdningen er den, at det alligevel ikke hjælper. Og omverden registrerer det øjeblikkeligt! I en situation med stagnation og manglende udvikling kan en organisation have megen glæde af at holde fast i succeshistorierne og fortælle dem videre.

Det er ligeledes vigtigt, at være opmærksom på ”ånden” i virksomheden. Måske er det ikke det rigtige at spare medarbejdernes eller kundernes julegaver væk. Det kan godt være, at gaverne bliver billigere, men at der så ligger en højere grad af idé bag gaverne? Det er ikke altid prisen, der er det vigtigste. Ofte er det i højere grad det at blive set eller, at der er nogle, der har registreret en tidligere given bemærkning/ ønske, der så kan imødekommes.

Hjælper I hinanden?

Er der færre medarbejdere i en periode, er det afgørende for stemningen blandt medarbejderne, at der foretage nogle bevidste valg for at klare opgaverne, og at dette meldes ud i organisationen, så fanen stadig kan holdes højt. Er der foretaget en prioritering og eventuelt en omfordeling af opgaver og medarbejdere, forebygger man, at der er medarbejdere, der bliver stressramte. Og dermed sygemeldes i længere tid, hvilket belaster de tilbageværende i endnu højere grad.

Hvis du er leder, skal du være ekstra opmærksom på dine egne grænser og de signaler, du sender. Det kan give kaos og utryghed, hvis chefen ikke er bevidst om dette, og det kan bevirke, at troen på, at indsatsen nok skal give gode resultater, forsvinder.

Tænk kreativt

Der er mange opgaver, som man med fordel kan inddrage medarbejderne i løsningen af. Og hvis inddragelsen opleves som seriøs og vigtig, kan der komme rigtig mange værdifulde løsningsforslag frem; måske også nogle, der ikke tidligere er afprøvet. Det ansvar, som medarbejderne får for at få disse iværksat, kan være en rigtig god løftestang til at bevare tillid og tiltro.

Så hold fokus på muligheder i stedet for begrænsninger!