Forfremmet - og hvad nu?

Helle Laursen d. 17. april 2008
Et trin op ad karrierestigen er en triumferende oplevelse men kan også gå hen og blive én af de største udfordringer i et arbejdsliv. Forventningerne til den nye leder er høje og ikke særligt veldefinerede, og samtidig har nye ledere tendens til under pres hurtigt at falde tilbage på metoder, der ikke længere hjælper dem.

Plan for opstart

De fleste fejlslagne beslutninger, en ny leder træffer, sker uden den nødvendige viden, og det er derfor afgørende, at den nye leder sætter sig ind i markeder, produkter, kunder, teknologi, systemer og strukturer – og ikke mindst – kultur og politik i organisationen. Det siger sig selv, at det kræver tid, men ofte er det ikke noget, der er planlagt på forhånd, og den nye leder oplever derfor, at han eller hun alt for hurtigt presses til at træffe betydelige og langtrækkende beslutninger.

Tag selv ansvar for hvad der er brug for at lære og lav en introduktionsplan, hvis der ikke er én klar til dig, når du starter. Forhold dig til, hvad du har brug for at lære i dit nye job og undersøg, hvordan du lærer det mest effektivt.

Afstem forventninger

Selvom det ikke fremgår klart fra start, så er der mange personer omkring den nye leder, der har mange og forskelligartede forventninger til både resultater og adfærd. Start med den direkte overordnede, direkte underordnede og kolleger i andre afdelinger. Husk også de eksterne sælgere, kunder, leverandører og samarbejdspartnerer.

Fokus på relationer og samarbejde

Find også frem til de uformelle ledere på tværs af organisationen og til kulturbærerne, som kender virksomhedens historie og kan hjælpe til en forståelse af organisationen. De kan også bidrage til at synliggøre potentielle faldgrupper som uskrevne regler, uformelle netværk og relationer. Det kan f.eks. være nyttigt at vide, at Lise i regnskabsafdelingen er direktørens faster og Peter i salg er økonomidirektørens golfpartner.

Fra start er det vigtigt for den nye leder, at der bliver fokuseret på at opbygge relationer og alliancer. Led efter muligheder for at hjælpe folk, så du til gengæld kan bede dem om hjælp på et senere tidspunkt.

Som medlem af ledelsen kommer virksomheden først, og egen funktion bagefter. Det betyder, at du måske må give afkald på noget for det samlede bedste – det kan være økonomiske ressourcer eller dygtige medarbejdere. Hvis kollegerne i lederteamet oplever, at du suboptimerer, er grundlaget for et godt samarbejde besværliggjort fra start.

Fra specialist til generalist

Som ny leder kommer man typisk fra en fagspecifik rolle, hvor man havde opnået status af ekspert. Som leder er man stadigvæk ansvarlig for sin funktion men har samtidig ansvar for en række nye områder og skal udøve ledelse på både operationelt, taktisk og strategisk niveau. De nye ansvarsområder vil tage mindst 50% af tiden og opmærksomheden, så det er altafgørende for den fremtidige succes, at den nye leder evner at give ansvar videre til sine medarbejdere og sikre, at de har de nødvendige kvalifikationer til at kunne leve op til ansvaret.

En tommelfingerregel siger, at en ny leder har 100 dages arbejdsro, inden de forventes at skulle bevise deres værd. Mange oplever dog, at de 100 dage hurtigt skrumper ind til 30. Så jo mere struktureret og effektivt den nye leder griber introduktionsperioden an, jo større sandsynlighed er der for at komme godt fra start.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om hvordan nye ledere kommer bedst muligt fra start.