Fremtidens ledelse er regenerativ

Helle Laursen d. 17. november 2022

Du har sikkert lagt mærke til, at ordet regenerativ dukker op i flere og flere sammenhænge; regenerativ organisation, regenerativ transformation, regenerativ filosofi, regenerativt jordbrug. Fortsæt selv.

Du får her en kort indflyvning til begrebet regenerativ ledelse, som særligt optager mig. Og nu tænker du måske: Åh nej, endnu et ’management buzzword’. Men det er meget mere end en ny, smart måde at tænke om ledelse. Det er dybt relevant for alle, der interesserer sig for mennesker, ledelse og den planet, vi er fælles om.

Hvad vil det sige at være regenerativ?

Du kender allerede begrebet bæredygtighed. At være regenerativ adskiller sig fra bæredygtig ved ikke kun at fokusere på at minimere eller neutralisere skaderne af vores handlinger, men aktivt at genopbygge og genskabe trivsel og sundhed for os selv og alt det liv, vi er afhængige af og forbundet med.

Ordet kendes fra biologien, hvor det bruges til at beskrive egenskaber i organismer og miljøer, som kan genskabe og genopbygge sårede eller tabte kropsdele og beskadigede miljøer som nedbrændte skove og græsningsarealer.

”Regenererende betyder, at man skaber de betingelser, der er befordrende for, at livet kontinuerligt kan forny sig; at man skaber mere liv, end man tager, og at man kan overgå til nye former og blomstre midt i stadigt skiftende livsvilkår.” (Laura Storm, 2019)

Verden kalder på en ny form for ledelse

De fleste kender de problemer vi står i med en selvskabt klimakrise og drastisk faldende biodiversitet. De bliver debatteret overalt – blandt familie, venner og kolleger, politisk og i virksomheders ledergrupper og bestyrelser. Vi har drevet rovdrift på vores fælles planet, men vi driver også rovdrift på os selv og hinanden. En Gallup rapport fra 2021 slår fast, at vi aldrig har været mere stressede, udbrændte og depressive end i dag. WHO kalder stress en hastigt voksende epidemi.

Hvad er regenerativ ledelse?

Når vi ser på, om ledelse er regenerativ, er vores fokus på de ledelsesmæssige opgaver, der skaber optimale betingelser for livet. Det omhandler måden du leder dig selv og andre ved at anvende naturens egen intelligens. Regenerativ ledelse indbefatter at udvikle bevidsthed om livet i og udenfor os selv og vores relationer. Det betyder også, at nærværs-praksisser og relationsarbejde er en helt grundlæggende del af regenerativ ledelse.

Regenerative ledere ser deres organisationer som komplekse, levende systemer, der består af et netværk af relationer, som ikke fungerer på en mekanisk eller forudsigelig måde. Den traditionelle, mekaniske måde at strukturere organisationer omkring hierarkier af bureaukrati og kontrol formindsker organisatorisk fleksibilitet. Det skaber desuden kulturer, der reducerer den individuelle og den kollektive evne til at se nye muligheder og for at håndtere trusler hurtigt og effektivt. Regenerativ ledelse er en overgang til et nyt tankesæt, en ny måde at være og gøre på arbejdspladsen, som ser verden som forbundet, hvor en handling ét sted påvirker et andet sted.

Hvordan kommer I videre?

Hvis du nu sidder med følelsen af, at det her kan virke som en stor mundfuld i en tæt pakket hverdag, hvor der i øjeblikket kaldes særligt meget på driftsledelse og kriseledelse, så kan jeg anbefale at starte med Hutchins & Storms ’The DNA Diagnosis Wheel’. Sæt nogle timer af i ledergruppen eller bestyrelsen til at snakke spørgsmålene bag modellen godt igennem og evaluér jer selv i forhold til jeres aktuelle situation. Eventuelt sammen med en intern eller ekstern facilitator, så alle i gruppen kan koncentrere sig om at bidrage med deres helt særlige perspektiv. Værktøjet giver et godt overblik over, hvor godt I gør det i dag, og hvor I bør være mere opmærksomme fremadrettet. Det er et værdifuldt bidrag i jeres strategiske overvejelser, da det bidrager til en meningsfuld dialog og giver med et balanceret syn på virksomhedens situation, både hvad angår den ydre og indre bæredygtighed – det der også bliver kaldt væredygtighed.

Det kræver mod at slippe de gamle tankesæt, der er grundlaget for ledelse mange steder. For nogle ledere under pres er det første instinkt at gribe hårdere fat omkring den eksisterende måde at gøre tingene på. Lyder det bekendt? Vi har tendens til at holde os inden for vores komfortzone, da det kan være direkte angstfremkaldende at gøre noget nyt, som skaber usikkerhed og følelsen af kontroltab. Men det er ikke kun nødvendigt at arbejde regenerativt – det er også dybt meningsfuldt for både ledere og medarbejdere.

”Det handler om at blive mere kreativ, mere autentisk, mere meningsfuld, mere medfølende, mere i tråd med livet inden i og omkring os. Det handler simpelthen om at bliver mere menneskelige. Og det bliver stille og roligt mainstream.” (Hutchins & Storm)

Tid til refleksion:

  • Har I fokus på ikke kun at minimere eller neutralisere skaderne af jeres handlinger men også på at genopbygge og skabe trivsel og sundhed?
  • Hvordan oplever du jeres organisations evne til at regenerere?
  • Hvor har I særligt brug for at sætte ind i forhold til at skabe trivsel og sundhed for jer selv, jeres organisation og livet omkring jer?

Hvis du er nysgerrig på at lære mere om regenerativ ledelse:

Giles Hutchins & Laura Storm (2019), Regenerative Leadership. The DNA of life-affirming 21st century organizations. Wordzworth.

Laura Storm (2019), The world calls for regenerative leadership, TEDx, https://www.youtube.com/watch?v=gOAse2G_nmE (18 min.)