Giver du plads til restitution?

Helle Laursen d. 21. februar 2023

Perioder med høj energi og stor aktivitet skal nødvendigvis efterfølges af restitution. Det gælder både for os som individer, for vores organisationer og for vores samfund som helhed. Men vi har sparet det væk i vores iver efter at skabe ‘effektive’ organisationer. Og værst af alt: Vi har mange steder gjort det til et svaghedstegn at have behov for at restituere, så vi skjuler og ignorerer tegn på træthed og behov for pauser, indtil kroppen siger fra.

Følg naturens cyklus

Vi har skabt organisationer, hvor ‘forårets’ markante vækst, ‘sommerens’ fokus på effektivitet og produktivitet og ‘efterårets’ høst og kapitalisering af sommerens indsats afløser hinanden i et stadig stigende tempo, mens behovet for ‘vinterens’ restitution neddrosles eller helt forbigås.

I ‘Regenerative Leadership’ beskriver Laura Storm og Giles Huchins, hvordan det de kalder ‘Rhythm of Life’ er cyklisk og i et konstant skift mellem årstider, død og genfødsel, hvile og regenerering. ‘Vinter’ er den fase, hvor vi giver slip; hvor de gamle måder at gøre tingene på brydes ned for at give plads til refleksion og fornyelse – en periode præget af at geare ned, gøre status, og måske gå i dvale for at reorganisering, genopfindelse og fornyelse kan ske.

‘Vinter’ er en smuk og helende periode. Det, der for nogle ligner en oplagt optimeringsmulighed, er reelt helt uundværligt, hvis vi ikke kun skal overleve, men også trives og udvikle os. Hen over året – og gennem livet.

”[Vinteren] er en tid til eftertænksomhed og restitution, til langsom genopfyldning, til at finde hjem til os selv. At gøre disse meget umoderne ting – sænke farten, lade sin fritid brede sig, få nok søvn, slappe af – virker som en radikal handling, men den er essentiel.”  (fra ’Overvintring’ af Kathrine May)

Sunde organisationer starter i ledelsen

Vi er som ledere nødt til at tage vores egen fysiske og mentale sundhed alvorligt, før vi kan forvente at resten af organisationen gør det. Som leder bør du gå forrest og vise dine medarbejdere vejen til et sundere arbejdsliv (og liv i det hele taget) gennem dit eget eksempel og ved at italesætte behovet for restitution, som en naturlig del af arbejdslivet. Den gode leder er både opmærksom på sit eget og medarbejdernes periodiske behov for regenerering efter særligt travle perioder eller krævende projekter.

På den måde kan vi som ledere bidrage til at bryde den onde cirkel med det stigende antal sygemeldinger, der skyldes stress og udbrændthed, og kun på den måde kan vi skabe sunde, levedygtige og regenererende organisationer.

”Jo mere bevidste vi lærer at blive om vores egne rytmer og cyklusser af psykologisk vækst og fornyelse, jo mere effektive, medfølende og autentiske kan vi blive som ledere.”  (Storm and Huchins)

Kreativitet og innovation kræver pauser

Udviklingsprojekter følger samme mønster. For at kunne udvikle nye tiltag og få ideer til nye måder at gøre tingene på er det nødvendigt at respektere den kreative cyklus: Efter begejstringen omkring en ny idé følger en testperiode, hvor ideen virkeliggøres med intensiv eksekvering. Hvis den højintensive periode ikke følges af en rekreationsperiode, vil man opleve, at det bliver sværere og sværere at udvikle og skabe fornyelse. I de værste tilfælde risikerer man, at selve organisationen begynder at degenerere. Virker det genkendeligt?

“Those who flow as life flows know they need no other force.” (Lao Tzu)

Tid til refleksion:

  • Har du selv fået udnyttet vintermånederne til at restituere og lade op, eller skal du have givet plads til en hvilepause og regenerering, inden foråret bryder igennem?
  • Har I medtænkt perioder med pauser og restitution i jeres planlægning hen over året eller ifm. gennemførelse af store projekter?
  • Er der en generel accept i jeres organisationen af, at man i perioder er mindre produktiv og har brug for at regenerere uden at giver anledning til bemærkninger, opfattes som svaghed eller mistænkeliggøres?

Hvis du er nysgerrig på at lære mere af livets rytme og om regenerativ ledelse:

Giles Hutchins & Storm, Laura (2019), Regenerative Leadership. The DNA of life-affirming 21st century organizations. Wordzworth.