Gør som Columbus; fokusér på mulighederne

Helle Laursen d. 29. september 2011

Global afmatning og hvad gør man så? Forretningsstyring kan i dag opleves som at stå midt i en tåge; man kan ikke se noget … men jo, der er masser af muligheder.n n I 1492 stod Columbus i lignende situation, og der er nogle interessante betragtninger i den ledelsesfilosofi, som han anvendte, som kan være til inspiration i dag. nnKort fortalt, så troede hele skibets besætning, at de var på vej mod afgrunden; Verdens Ende. De var midt i en tæt tåge og kunne intet se til siderne, bagud eller fremad. De anede ikke, hvor de var på vej hen, de vidste kun, at skibet vendte fremad. På grund af denne uvished opstod der utryghed blandt besætningen, og ulmende mytteri prægede deres hverdag.nnColumbus gjorde imidlertid det meget kloge, at han fokuserede på det, de var gode til; reparere sejlet, skrubbe dækket, male ræling, etc. Han fokuserede på at blive klar til at komme ud af tågen. Dette fokus var fremadrettet og motiverende og pludselig stod alle sammen i fællesskabet om at løse deres udfordringer. De endte som bekendt på paradisøen Bahamas – som han opkaldte San Salvador – frelseren. Det var en kæmpe forløsning for hele besætningen, og de oplevede, at de havde gjort det sammen.

Den vigtige læring

Om vi befinder os i 1492 eller i 2011,, så er der nogle interessante ledelsesmæssige paralleller. Besætningen vidste ikke, hvor de var på vej hen. Denne uvidenhed skabte utryghed og intern splid. En ledelsesmæssig beslutning om at lægge en synlig plan ændrede deres motivation.nnLedelsesstrategien for Columbus var at få sat fokus på det, de var gode til på skibet og ikke lave andet end det. I forretningssproget svarer det til, at de fokuserede på kerneforretningen. Det er en proces i sig selv at finde ud af, hvad man egentlig er god til, og hvad man bør dyrke endnu mere. Såfremt man får dyrket sine kernekompetencer og får sat fokus på at gøre det, man allerede gør, endnu bedre, vil man kunne klare sig godt selv under ændrede markedsbetingelser. Det kan betyde fokus på eksisterende kunder eller på eksisterende leverandører samtidigt med, at basisleverancens kvalitet hele tiden optimeres.

Ledelse på svage markeder

Som leder er det i krisetid vigtigt at have fokus på sine egne personlige kompetencer, og det er afgørende at udvise optimisme. Lederen skal kunne motivere og vise tro på fremtiden. Samtidigt bør lederen være målrettet og vedholdende og holde fast i implementeringen af planer og koncepter. Fordi hvis de er de rigtige planer, så skal man nok lykkes med dem.

  • Har I fokus på det I er gode til?
  • Har I en plan for fremtiden?
  • Kan I motivere organisationen til at yde trods tåge og modgang?

Kontakt os, hvis I overvejer at få endnu bedre styr på jeres kernekompetencer, så I kommer styrket ud af den globale afmatning …