Har du fundet balancen?

Helle Laursen d. 17. juni 2013

Mange af os kan se frem til nogle arbejdsintensive uger op til ferien, og det gælder især dem med ledelsesansvar. En undersøgelse foretaget af Lederne viser, at mere end halvdelen af alle ledere lige nu lægger endnu flere timer på arbejdet end vanligt; for at få uddelegeret opgaver, ryddet op i bunkerne og forberedt projekter og opgaver, der starter op efter ferien. Sommerferien er derfor også det tidspunkt, hvor rigtig mange efter en ekstra hård periode gør status og gør sig overvejelser omkring balancen i deres liv.

Lederen skal gå forrest

En stresset leder er en dårlig leder. Så en leder, der ikke selv har fokus på at skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritidsliv, vil være en leder, der sætter dagsordenen for en usund arbejdskultur, der kan gå hen og blive normen i virksomheden eller afdelingen. En leder, der besvarer mails kl. 23.42, gang på gang lægger møder sent på dagen eller kun holder en eller to ugers sommerferie, sender et signal ud i organisationen, om hvordan balancen mellem arbejdsliv og familie/fritidsliv bør prioriteres.

En ledelsesopgave

Stress smitter i organisationen og det er derfor et ledelsesansvar at sikre, at der er en fornuftig balance hos den enkelte medarbejder. Ledelsesretten (lederens ret til at lede og fordele arbejdet) betyder også ansvar for, at der er et sundt arbejdsklima i virksomheden, hvad angår work-life balance.

Mange medarbejdere ønsker i dag et job, der er udfordrende og udviklende, og ledelsens svar er ofte øget fleksibilitet, hvis balancen er skæv. Fleksibilitet er dog et tveægget sværd. Fleksibilitet til at løse opgaverne, hvor og hvornår medarbejderen ønsker det, betyder også, at grænsen mellem arbejdstid og fritid flyder ud; og for nogles vedkommende har de svært ved at håndtere det, og arbejdet bliver en konstant faktor i deres hverdag, der ikke kan slukkes for. Det koster at have hårdt pressede medarbejdere både i form af ineffektivitet, dårlige beslutninger, manglende kreativitet og i nogle tilfælde sygefravær. Det giver medarbejdere uden overblik, ro og mulighed for at ”tanke op”, når de ikke er på arbejdspladsen.

Find balancen sammen

Den effektive arbejdsplads er derfor der, hvor ledelsen tager ansvar for det hele menneske og støtter medarbejdernes forsøg på at skabe balance i deres liv. Ubalance er ikke altid et stort problem: Nogle mennesker håndterer ubalancen og har foretaget et bevidst valg om at prioritere karrieren på bekostning af fritiden. Men for andre er der et behov for en leder, der tager aktivt del i prioriteringen mellem arbejdsliv og fritid, og støtter medarbejderne i at sikre en balance mellem deres personlige værdier og valg i arbejdslivet.

Tre ting at reflektere over i din ferie:

  • Hvilke signaler sender du ud i organisationen omkring work-life balance?
  • Har du fundet netop din optimale balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritidsliv?
  • Hvor kan du eventuelt sætte ind for at opleve en større balance?

Klik her, hvis du kunne have glæde af coaching omkring din work-life balance, eller sparring omkring hvordan I får skabt en effektiv og samtidig sund arbejdskultur i virksomheden