Har I en god handlingsplan?

Helle Laursen d. 28. september 2012
I de fleste virksomheder er strategien nu blevet revurderet og eventuelt tilpasset ændrede markedsvilkår. Nu står mange i budgetfasen. Man kan derfor med rette spørge, om sammenhængen mellem strategi og budget er god nok?

En god handlingsplan ligger altid til grund for et realistisk budget. Handlingsplanen er en forudsætning for, at man kan nå budgettet, og såfremt målopfyldelsen udebliver, bør det kunne forklares via handlingsplanen.

Den gode handlingsplan har 5 karakteristika:

1. Sammenhæng med strategi

Hver enkelt indsats i handlingsplanen skal bidrage til indfrielse af virksomhedens overordnede mål og strategi.

2. Medejerskab i organisationen

De medarbejdere, der fører handlingerne ud i livet, skal føle ejerskab. Det forudsætter, at de er involverede og kommer med input i arbejdet med handlingsplanerne.

3. Let  at kommunikere

En handlingsplan skal skabe engagement i virksomheden. Den skal være konkret og let at kommunikere. Samtidig skal den være let at følge op på, så alle ved, hvor langt man er nået.

4. Utvetydig

Ingen skal være i tvivl om, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af handlingsplanen, ellers kan opgaver risikere at falde mellem ”to stole”. Samtidigt skal det tydeligt fremgå, hvornår en handling skal være gennemført.

5. Forankring i budget

Der skal være en direkte relation mellem handlinger og omkostningsbudget, således at der er afsat ressourcer til indfrielse af hver enkelt del af handlingsplanen.

God arbejdslyst!