Har I en systematisk tilgang til lavvæksten?

Helle Laursen d. 31. januar 2012

Erfaringen fra finanskrisen er den, at man mange steder blev taget lidt på sengen over hastigheden og dybden i krisen. Fokus blev tydeligt på omkostningsreduktion for at overleve. Meget tyder på, at de næste år igen byder på lavvækst – hvad så?n n Under den hidtidige finanskrise har tilgangen i mange virksomheder været fokuseret omkring strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger. Det var en hurtig løsning, og den virkede for de fleste. nnNu er målet at kunne navigere og skabe omsætningsvækst i et lavvækstmarked, som vi indstiller os på, må blive overskriften for de kommende år. Tilpasning til lavvækst kræver dog, ifølge Klaus Lund, at man indstiller sig på en systematisk tilgang på særligt to områder:

  1. Omkostninger
  2. Kunder

Omkostnings fokus er alt det, vi har været igennem de sidste par år; omkostningsreduktioner, effektiviseringer,  strukturelle forandringer, prioriteringer af investeringer. De fleste kan nikke genkende til at; ja, dette har vi styr på, og vi er også ret strukturerede omkring det.nnKundefokus bliver dog ofte en lidt ad hoc opgave, men bør på samme måde sættes i system. Tænk over; hvordan kommer vi tættere på kunderne? Hvor tætte er vores ledere på kunderne? Hvis man bare siger, at vi skal være tætte på kunderne, men ledelsen ikke selv involverer sig, så kunne det opfattes som om, at man ikke mener det, man siger. nnForebyggelse af kundeafgang og win-back tiltag bør også være synlige og sat i system. Har I overvejet, at det reelt er billigere at vinde kunder tilbage, som I har tabt de seneste 1-3 år frem for at opdyrke helt nye? nnEndelig er et parameter som service ofte i højsædet internt i organisationen, men er det synligt for kunden? Service er et kæmpe konkurrenceparameter og ofte glemmer man at fortælle om det.

Mobiliseringsledelse

Når man skal lave gode resultater i et ekstra udfordrende marked, så kræver det, at man får hele organisationen mobiliseret. Alle skal forstå, hvorfor det man gør, er vigtigt – alle skal fornemme, at ellers så ”brænder det”. Lederne skal have fokus på at handle og eksekvere. Det er samtidigt vigtigt at følge op og inspirere hinanden og ikke mindst at fejre sine sejre.nn

  • Har I sat jeres kundefokus i system?
  • Er jeres ledere tæt på kunderne?
  • Er organisationen mobiliseret til at møde kunderne?

Kontakt os, hvis I overvejer at få et indblik i, hvordan I kan skabe en systematiseret kundetilgang og en effektiv ledelse i et lavvækst marked.nnKilde: Artiklen ”Strategi for øget toplinie i et lavvækstmarked” af Klaus Lund.