Har I førertrøjen på?

Helle Laursen d. 6. juli 2006

De fleste af os bliver i perioder udsat for et kraftigt øget arbejdspres. Undersøgelser viser, at en sådan arbejdsbyrde bedst håndteres, når man selv har indflydelse på planlægningen og kan se et klart mål for indsatsen.

Men udover indflydelse og et veldefineret mål, er der andre faktorer, der er afgørende for succes. Det, der adskiller personer, der er gode til at håndtere pres, og dem der i højere grad er udsatte for at bukke under, er evnen til at overskue og prioritere opgaverne efter nødvendighed.

“Midt i problemet findes muligheden.” (Albert Einstein)

Coaching handler bla. om at sikre, at overblikket bevares og ikke mindst initiativet, så ”førertrøjen” beholdes på. I et coaching forløb arbejdes der igennem en seks trins model, hvor den coachede med udgangspunkt i de personlige styrker fastlægger egne mål og bliver bevidst om, hvad der eventuelt forhindrer, at tingene gøres anderledes. Sidst men ikke mindst lægges en personlig plan for, hvordan initiativet bevares og målet nås.

  • Kan I beholde “førertrøjen” på i pressede situationer?
  • Kan I blive bedre til at se muligheder frem for begrænsninger?
  • Kan I forbedre jeres evne til at skabe de positive forandringer, der nødvendige?

Kontakt os, hvis du kunne tænke dig at høre mere om, hvordan et coaching forløb foregår.