Har I sammenhængskraft?

Helle Laursen d. 18. december 2009

Konsekvenserne af en lav sammenhængskraft får stigende opmærksomhed, og det sættes direkte i relation til en organisations effektivitet og til størrelsen af den sociale kapital, som er en del af den samlede kapital i virksomheden. Sammenhængskraften kan dermed afspejles på bundlinien.

Hvad er sammenhængskraft?

Sammenhængskraft som begreb bruges til at beskrive styrken af de menneskelige relationer i et samfund eller en organisation. Hvis sammenhængskraften er høj, betyder det, at afstanden mellem grupperne, ikke er stor, og at der er mange kontaktflader mellem de forskellige grupperinger – f.eks. mellem ledelse og medarbejdere eller mellem de enkelte afdelinger.

Tanken bag begrebet er, at den enkelte ved at indgå i disse relationer får adgang til nogle ressourcer, som de ellers ikke ville få adgang til. Samtidig får disse relationer de enkelte til at føle sig gensidigt forbundne og ikke blot som enkeltbrikker i et spil.

Man kan sige, at sammenhængskraften i en organisation består af tre faktorer:

  • Sociale netværk; afdelingen, personaleforeningen, den gruppe man oftest sidder sammen med i kantinen, firmasport, mv.
  • Tillid; tillid til ledelse og kolleger som er med til at skabe tryghed
  • Normer; de skrevne og især uskrevne regler for hvordan vi gør tingene her. Nogle steder formuleret i en personalepolitik og i et værdisæt.

Disse tre faktorer danner en symbiose – en sum, som man også kan kalde social kapital. Det er umiddelbart muligt at konstatere, om en virksomhed har en høj eller lav sammenhængskraft, når man ser på disse tre faktorer.

Kultur som organisationens lim

Om en organisationskultur indeholder elementer af sammenhængskraft vil afgøre organisationens levedygtighed, når den trues indefra eller udefra. Her spiller værdierne en afgørende rolle – vel at mærke de værdier, der reelt lever i organisationen – ikke de værdier, som bare hænger til pynt på væggen uden at have rod i kulturen.

Virksomhedens værdisæt bliver dermed et udtryk for de værdier, man har valgt at dyrke i organisationen og er dermed en væsentlig faktor i styrkelse af sammenhængskraften – altså når værdierne lever.

I denne søde juletid

Julen er et godt tidspunkt at tage temperaturen på sammenhængskraften i organisationen, da det her bliver ekstra tydeligt, hvordan de sociale relationer fungerer, og i hvor høj grad værdierne lever. De fleste har nemlig en oplevelse af at have ekstra travlt – både arbejdsmæssigt og privat og har samtidig nogle ønsker og forventninger til ”den gode julestemning”. To ting, det kan være svært at forene.

Så tag en kaffepause her midt i juletravlheden og brug 5 min. på at reflektere over følgende:

  • Hvor høj er sammenhængskraften hos jer?
  • Er I bevidste om hvilke elementer i jeres kultur, der fremmer eller hæmmer jeres sammenhængskraft?
  • Lever jeres værdier i organisationen eller har de mere form af skueværdier?

God jul og godt nytår herfra.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan I kan styrke sammenhængskraften i netop jeres organisation …