Jeg brænder for at skabe forandring og gøre en forskel

Siden 2002 har jeg arbejdet som ledelsesrådgiver, hvor jeg som det ene H i H2 Consult etablerede virksomheden. Min faglige baggrund strækker sig fra en afsætningsøkonomisk/erhvervssproglig uddannelse som cand.negot. med engelsk som hovedsprog (1991), over HD i organisation (2001) til psykologi som sidefag (2014). Jeg er akkrediteret Insights ”Licensed Practitioner”, ICC certificeret coach og certificeret bruger af strategianalysen ValuePerform.

Find Helle Laursen på LinkedIn

Jeg blev hurtigt optaget af ledelse som disciplin og håndværk. Da jeg fik mit første lederjob og ønskede at lære mere om mit nye fag, opdagede jeg, at ledelse i høj grad læres efter mesterlærerprincippet, hvilket gav en øget bevidsthed om, hvilke ledere jeg omgav mig med. Jeg har haft det store privilegium at have været i lære hos et par af de bedste, og min seneste leder blev i 2002 min første partner i H2 Consult.

Mit syn på ledelse er, at det grundlæggende handler om at sætte retning og give mening. Det betyder, at jeg er lige så fokuseret på strategiske udviklingsprocesser som på ledelses- og organisationsudviklingsprocesser og har stor erfaring med at drive disse processer i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheders topledelse og lederteams.

Siden H2 Consults start har jeg arbejdet med at rådgive og støtte lederteams i at forandre organisationer. Samarbejdet strækker sig ofte fra design af udviklingsprocessen med udgangspunkt i en forundersøgelse til fast tilbagevendende opfølgningsmøder efter en gennemført proces. Det kan omfatte facilitering af workshops, gennemførelse af kursusdage, ad hoc ledelsesrådgivning, gennemførelse af coachingforløb, mm.

Omdrejningspunktet og min passion er nu som dengang: Ledelse i forandring og forandring i ledelse.