At skabe forandring og gøre en forskel

Jeg blev tidligt optaget af ledelse som disciplin og håndværk. Da jeg i 1993 fik ledelsesansvar for første gang og ønskede at lære mere om mit nye fag, opdagede jeg, at ledelse i høj grad læres efter mesterlærerprincippet, hvilket gav en øget opmærksomhed på, hvilke ledere jeg omgav mig med. Jeg har haft det store privilegium at være i lære hos et par af de bedste, og min seneste leder blev min første partner i H2 Consult.

Siden 2002 har jeg arbejdet som ledelsesrådgiver, hvor jeg som det ene H i H2 Consult etablerede virksomheden. Fra start har jeg arbejdet med at rådgive og støtte lederteams i at forandre organisationer og skabe resultater. Mit syn på ledelse er, at det grundlæggende handler om at sætte retning og give mening og har stor erfaring med at drive udviklingsprocesser i tæt samarbejde med ledelsen i både private virksomheder og offentlige institutioner.

Min faglige baggrund strækker sig fra en afsætningsøkonomisk/erhvervssproglig uddannelse som cand.negot. med engelsk som hovedsprog (1991), over HD i organisation (2001) til psykologi som sidefag (2014). Jeg er akkrediteret Insights Licensed Practitioner og ICC certificeret coach. Af natur er jeg meget nysgerrig og videbegærlig og bliver nok aldrig helt færdig med at lære og udvikle mig.

Omdrejningspunktet og min passion er at hjælpe ledere med at opdage den kerne, de skal leve og lede ud fra, så de bedst muligt støtter deres medarbejdere og skaber gode rammer for udvikling i deres organisationer. Jeg arbejder ud fra en intuitiv tilgang til udvikling, hvor vi sammen bevæger os gennem processen og tilpasser os de muligheder og benspænd, der opstår undervejs. Ny indsigt opstår oftest i mødet med de større udfordringer i livet, og kunsten består derfor i at finde balancen mellem orden og kaos og blive bedre til at leve med kompleksiteten.

Det er min overbevisning, at det ikke kun er i de store ambitioner men også i de små, daglige handlinger og indre omstilling, at vi sammen skaber en bedre verden. Jeg har derfor fokus på at støtte mine kunder i at fremme en mere bæredygtig verden gennem større væredygtighed hos den enkelte. Regenerativ ledelse har mit særlige fokus og i januar 2023 startede jeg sammen med 300 andre regenerators rundt i hele verden ud på The Regenerative Leadership Journey med Laura Storm ved roret.

Find Helle Laursen på LinkedIn