Hvad gør du med "brokkehovederne"?

Helle Laursen d. 22. september 2015

Alle kender dem: ”Brokkehovederne”, der fylder negativt i organisationen og tager uforholdsmæssig meget tid hos både kolleger og ledere. Det er besværlige mennesker, der får de dårlige sider frem i dig, og som aldrig gør det, du vil have dem til – eller alt for meget af det, du ikke vil have dem til. Men måske du også kan bruge deres brok konstruktivt?

Hvem er “brokkehovederne”?

Vi er alle forskellige og vil derfor have lidt forskellige svar afhængig af vores personlige styrker og svagheder. Vi er dog generelt hurtigt enige om, hvilke mennesker, der er vanskelige. Det handler ofte om mennesker, der udviser uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, når de føler sig truet eller modarbejdet. Disse mønstre repræsenterer deres kamp med (eller tilbagetrækning fra) uønskede omstændigheder.

Hvad gør du?

Det vigtigste at forstå er, at du altid har en valgmulighed. Ikke at handle er nemlig også et valg, som det fremgår af første valgmulighed nedenfor.nnDu har fire valgmuligheder:

1. At blive og gøre ingenting

Det er ikke total passivitet ikke at handle. Det kan faktisk være ret følelsesmæssigt krævende. Det kan dog være uholdbart i længden, så hvis situationen er alvorlig nok, kan du blive nødt til at handle.

2. At gå din vej

Der er ikke løsninger til alle situationer, og nogle gange er det simpelthen ikke indsatsen værd at forsøge.

3. At ændre holdning

Du kan lære at se personen på en anden måde, du kan lytte anderledes. På den måde frigør du dig selv fra dine reaktioner over for vedkommende. Nøglen er at forstå hensigten bag personens reaktioner. Forskellige typer kan reagere meget forskelligt på den samme situation, og der vil altid være en bagvedliggende årsag til deres reaktion. Årsagen er ofte forbundet med en overtrædelse af deres kerneværdier. Vær nysgerrig!

4. At skifte adfærd

Hvis du ændrer din håndtering af personen, tvinger du dem til at omgås dig på en ny måde. Men husk at en adfærdsændring forudsætter en holdningsændring, for at den er troværdig og holdbar i længden.

Hvad kan vi bruge ”brokkehovederne” til?

Det kan være svært at se det positive i besværlige mennesker – alene pga. deres tendens til at sprede en negativ stemning, men i virkeligheden er brokkeriet ofte et udtryk for interesse i deres arbejdsplads. Så inden du helt afviser brokkeriet, så overvej lige en ekstra gang, om de kan have vigtig viden om virksomheden og arbejdsprocesser, som kan give dig interessante nye vinkler på, hvad der kan forbedres. Det kunne jo være, at de af og til har ret i deres kritik. nI stedet for at afvise dem er det er bedre at bruge energien på at vende den skjulte, negative brok til en åben, konstruktiv dialog. Det er reelt et udtryk for tillid, at man tør brokke sig på sin arbejdsplads. Ved at skabe en tillidsfuld kultur, hvor kritik er accepteret, kan man have held til at få kritisk konstruktive, loyale og yderst værdifulde medarbejdere ud af ”brokkehovederne”.nnTid til refleksion n

  1. Tænk på et ”brokkehoved” i dit liv og overvej, hvad der evt. kan være årsagen til personens hensigter.
  2. Kan ”brokkehovedet” evt. have ret i noget af sin kritik?
  3. Forskellige persontyper kræver forskellige reaktioner. Hvor god er du til at forstå forskellige typers reaktionsmønstre og handle derudfra?
  4. Vi kan alle være besværlige indimellem. Hvornår dukker ”brokkehovedet” op i dig?

Læs mere

Brinkman, Rick & Rick Kirschner (2006), ”Dealing with difficult People”, McGraw-Hill Companies, Inc.