Insights Oracle

Helle Laursen d. 14. juni 2005

Få stillet en diagnose på kulturen i jeres organisation.

Insights Oracle giver mulighed for en måling af den samlede, kombinerede personlighed for enhver gruppe, afdeling eller organisation, samt mulighed for at vurdere resultatet op mod de specifikke mål, der er fastlagt på disse områder.

Denne sammenligning giver en hurtig identifikation af styrker og mulige svagheder i den eksisterende gruppedynamik og identificerer de tiltag, der er nødvendige for at samstemme handlinger med målsætninger.

Kort fortalt:

  • Analyserer de samlede data fra alle Discovery profiler, der er gennemført for en gruppe, en afdeling eller en organisation.
  • En god præsentation, der hurtigt giver en samlet forståelse.
  • Giver uvurderlig information til at kunne målrette aktiviteter i nøgleområder som rekruttering, udvælgelse, ledelsesudvikling samt interne og eksterne kommunikationsstrategier.
  • Opfølgning på målsætninger og handlingsplaner kan opnås ved at gentage øvelsen over tid og følge udviklingen.
  • H2 Consult tilbyder rådgivning omkring de organisatoriske implikationer af informationerne og anviser videre forløb.

Hvordan gør man

Deltagerne i Insights programmer udfylder hver en Insights Discovery Evaluator og modtager en personprofil, Insights Discovery Personlig Profil, som en del af denne proces. Ved at bruge de samlede data fra disse evalueringer er det muligt at fastlægge den personlige stil for hvert individ, der har deltaget. Profilen for dette udsnit af organisationen samles og identificeres på et samlet niveau. Dataene kan derefter analyseres på tværs af funktioner, tid, geografi, brancher, køn eller anden ønsket form. Vi overvejer konsekvensen af denne profil på sandsynlige adfærdsmønstre og ledelsesstil i organisationen – ofte med interessante resultater.

Selve analysen

De samlede hjul, statistikker og grafer kan give en indikation af organisationens ”persontype”, og kan indikere, hvorvidt det er sandsynligt, at den ønskede kultur eller de ønskede værdier eller færdigheder vil blive understøttet eller ej. Analysen kan føre til identifikation af mangler, styrkeområder og foreslå lærings- og kommunikationsstrategier.

Insights Oracle udforsker den menneskelige dynamik. Man opnår et samlet billede af de styrker, svagheder, muligheder og trusler, organisationen står overfor efterhånden som den udvikler sig og vokser.

Kontakt os for nærmere information.