Jagten på den perfekte ledelsesstil

Helle Laursen d. 24. maj 2013

Mange ledere oplever at være splittet mellem modsatrettede forventninger til deres ledelsesstil. På den ene side er der forventningen om, at de stiller sig tydeligt i spidsen og inspirerer deres medarbejdere gennem en næsten karismatisk ledelsesstil og på den anden side, at de skal være en omsorgsfuld og coachende teamleder. Men faktisk handler ledelse mere end nogensinde før om fleksibilitet og evnen til hurtigt at kunne omstille sig. Så hvori består egentlig denne fleksibilitet?

Den perfekte ledelsesstil

Lad os med det samme slå fast, at den perfekte ledelsesstil ikke findes. Det giver derfor heller ikke mening at bruge sin energi som leder på at jagte den ene, rigtige ledelsesstil. I takt med at omverdenen i stadig stigende grad er kendetegnet ved kompleksitet, dynamik og usikkerhed er det tværtimod evnen til at kunne tilpasse sig det aktuelle ledelsesbehov, der gør sig gældende.

En leder skal evne at omstille sig til den konkrete situation, den aktuelle opgave og de specifikke personer; at kunne tilpasse sig  – og det uden at miste sig selv. Det kræver en leder, der har et godt greb om egne personlige kompetencer. Dette er nogle af de elementer, der skaber troværdighed og dermed autensitet som leder, hvilket var emnet for sidste måneds nyhedsmail.

Fleksibel ledelse

Fleksibel ledelse kan defineres som effektiv tilpasning af ledelsesstil, metoder og tilgange til skiftende situationer og ledelsesopgaver, således at gruppens præstation fremmes (Kaiser& Overfield, 2010).

Man kan vælge at se ind på fleksibilitet i ledelse ud fra to perspektiver; Vertikal og horisontal fleksibilitet. Vertikal fleksibilitet henviser til evnen til at tilpasse sig nye ledelsesmæssige krav, når man bevæger sig fra ét ledelsesniveau til et nyt. Der har især været stor opmærksomhed på springet fra funktionsledelse til topledelse, der stiller væsentligt ændrede krav til lederen.

Jeg har dog her valgt at koncentrere mig om kravet til fleksibilitet ud fra det horisontale perspektiv; fleksibilitet i forhold til forskellige situationer. Det er et emne, der længe har haft opmærksomhed i ledelseslitteraturen og begrebet situationsbestemt ledelse (Hersey & Blanchard, 1977) har vundet indpas i mange organisationer, hvor det handler om at tilpasse sig til hhv. opgaven og personen, der har behov for ledelse. Fleksibel ledelse handler dog også i stigende grad om løbende at finde den rette kombinationaf ledelsesstile på det rigtige tidspunkt. Dette kræver ikke kun kendskab til egen ledelsesstil men også kendskab til samt træning i anvendelse af andre ledelsesstile.

Paradoksledelse er et fællesbegreb, der er opstået i de seneste år på baggrund af det faktum, at der i alle organisationer er fundamentale modsatrettede behov for ledelse, som udgør et konstant dilemma for ledere. Paradoksledelse forstår netop effektiv ledelse som en dynamisk balancering af modsatrettede krav (Claus Elmholdt, 2012). Dette er verden som den er i dag – og som stiller stigende krav til fleksibilitet i ledelse på en troværdig måde.

Tid til refleksion

  • Hvordan har du hidtil opfattet ”den rigtige” ledelsesstil?
  • Er din ledelsesstil fleksibel eller hælder du snarere til et af de to yderpunkter; dirigerende eller coachende ledelsesstil?
  • Hvor hurtigt kan du skifte mellem ledelsesstil afhængig af behovet?
  • Evner du at bevare dig selv – og din autensitet – når du skifter ledelsesstil efter behov?

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan du eller jeres ledergruppe kan arbejde med fleksibel ledelse med udgangspunkt i den foretrukne personlige ledelsesstil