Velfungerende teams er en forudsætning for at kunne lede en succesfuld organisation.

Et velfungerende team opstår ikke alene ved at sætte nogle personer sammen i en gruppe. Teamet skal opbygges gennem forståelse og respekt for både det fælles mål og de enkelte personer. Gennem workshops får teamet redskaberne til at opbygge dette fællesskab mens der støttes op om processen. Frustrationer affødt af forskellige holdninger og forventninger bliver afdækket samtidig med at uhensigtsmæssig adfærd i gruppen afdækkes og diskuteres. Målet er et team, der har lært at udnytte hinandens styrker og opveje hinandens svagheder således, at den samlede præstation øges. Enhver proces tager udgangspunkt i netop det pågældende teams behov.

Vil du høre nærmere?