Kriseledelse på distancen

Helle Laursen d. 27. marts 2020

Distanceledelse har fået en yderligere dimension. Ledere på rigtig mange arbejdspladser skal lige nu – samtidig med en ny udfordring om hurtigt at blive en kompetent distanceleder – også opøve kompetencer i kriseledelse.

Da jeg i maj 2017 sidst skrev om distanceledelse, var det med et andet udgangspunkt, end det vi oplever i verden i øjeblikket. Det er nu endnu mere relevant at være opmærksom på, hvad der er særligt vigtigt, når du udøver ledelse på afstand. Men først lidt om hvad kriseledelse kalder på.

Mod, tydelighed og tryghed

Vi står i en situation, hvor mange kortsigtede beslutninger skal træffes uden nogen mulighed for bare nogenlunde at kunne danne sig et overblik over de langsigtede konsekvenser. Du skal som leder finde det nødvendige mod til at træffe svære beslutninger på et ufuldstændigt grundlag. Samtidig har mange ledere en iboende trang til at handle. Man vil gerne fremstå kompetent og handlekraftig. Modet til at tage ved lære af de fejl, du helt uundgåeligt vil begå, er helt afgørende for at agere med den nødvendige fleksibilitet i den kommende tid.

Krisekommunikation er kendetegnet ved korte og tydelige udmeldinger. Så meld klart ud og læg dig fladt ned på ryggen og indrøm, hvis det viser sig at være den forkerte udmelding eller beslutning, så I kan komme hurtigt videre. I krisesituationer kigger mange medarbejdere ekstra meget på ledelsen og forholder sig mindre kritisk til udmeldingerne – også selvom der er viden i organisationen, der skulle have været i spil, inden en beslutning blev truffet. Vær ekstra opmærksom på at få involveret de mere indadvendte medarbejdere i beslutningerne, da du ellers kan gå glip af afgørende informationer.

Skab tryghed gennem lydhørhed og involvering. Giv plads til at dine medarbejdere får afløb for de helt naturlige bekymringer, de måtte have, ved at være ekstra lydhør og forstående. Vi arbejder alle bedst, når vi oplever, at vores nærmeste leder tager sig tid til at forstå vores situation – både i forhold til de aktuelle arbejdsopgaver men også vores private situation. Din medarbejder kan være bekymret for en ældre eller svagelig pårørende. Det kan også være, at de mindre børn viser tegn på at mistrives i den ufrivillige hjemmekarantæne, og din medarbejder derfor har brug for din opbakning til at fordele arbejdstiden på en anden måde hen over dagen, døgnet og ugen.

Kig indad på dine ledelsesvaner

Vi kan alle have tendens til at gøre mere af det samme – meget mere – når vi sættes under stærkt pres. Overvej hvad den nuværende situation kalder på i din ledelsesstil.

Start eventuelt dagen med at samle teamet til virtuelle morgen-kaffe-møder, hvor alle møder ind med en kop morgenkaffe ved siden af skærmen og kort opdaterer hinanden på væsentlige ting siden sidst – både arbejdsmæssigt og privat – samt den enkeltes planer for arbejdsdagen. Det er med til at give struktur til de af dine medarbejdere, der ellers kan have svært ved at komme fra start på hjemmearbejdspladsen samtidig med, at det skaber en følelse af fællesskab på distancen og tryghed og sikkerhed for de medarbejdere, der under pres kan have en tendens til bekymring og for stort fokus på detaljer.

Husk også at lede op og ud

Nogle ledere har i krisetider tendens til at lukke sig om deres afdeling og egne medarbejdere og kan glemme, at god ledelse også handler om at spille egen leder og ledelseskollegaer gode. Hyppige virtuelle teammøder er også her relevante og afgørende for at undgå enegang, misforståelser og fejl.

Overvej følgende:

  • Hvilke af dine medarbejdere har ekstra brug for din opmærksomhed lige nu for at kunne fastholde en struktureret arbejdsdag?
  • Hvilke af dine medarbejdere har brug for ekstra støtte og lydhørhed for at skabe tryghed og ro til arbejdsopgaverne?
  • Hvordan hjælper du din egen leder til at løfte sin ledelsesopgave bedst muligt?
  • Hvad er dit særlige bidrag til, at jeres lederteam fungerer i denne udfordrende periode?
  • Hvor skal du selv søge hen for at få den støtte og vejledning, som gør dig et den bedst mulige leder i en meget svær situation?

Læs mere

Karsten Mellon, 2020. Mod i ledelse. Modig fremfor magelig. Hans Reitzels Forlag, København.

Henrik Holt Larsen. 2015. Distanceledelse under lup. www.lederne.dk/ledelse-i-dag/