Nye krav fra omverdenen kan medføre et behov for en ændring af organisationskulturen.

Kultur opstår via de første ledere, som påfører medarbejderne deres egne værdier og antagelser. Hvis medarbejderne og dermed virksomheden får succes, og antagelserne opnår at blive taget for givne, så har vi en kultur, der for nye medarbejdere definerer, hvilke adfærds- og ledelsesformer, der er acceptable. Nu er det kulturen, der definerer ledelsen, og ikke omvendt.

Hvis virksomheden kommer i vanskeligheder, fordi omgivelserne forandres i en sådan grad, at de grundlæggende antagelser ikke længere er gyldige, så kommer ledelse i fokus. Ledelse indbefatter nu evnen til at træde uden for virksomhedskulturen og starte gradvise forandringsprocesser. Denne evne til at erkende begrænsningerne i ens egen kultur og til at udvikle en tilpasset kultur er en stor udfordring i ledelse.

For at kunne klare denne udfordring er man nødt til først at forstå dynamikken i kultur, hvilket vil være der, hvor en forandringsproces starter. Derefter analyseres kulturen sammen med ledergruppen og “kulturbærere” (blandt f.eks. medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og ejere). Vi stiller hinanden spørgsmål, der skal medvirke til at afdække de grundlæggende antagelser i organisationen. Først når vi har et nogenlunde klart billede af den nuværende kultur, går vi i gang med at definere den ønskede kultur. Herefter lægges en plan for, hvordan man vil arbejde med at tilpasse kulturen.

Vil du høre nærmere?