Mangeartede – og nogle gange modsatrettede – behov fra forskellige interessenter medvirker til at skabe en øget kompleksitet i ledelsesopgaverne. Hvordan skal man som leder agere i dette krydsfelt?

Den stigende kompleksitet i en leders hverdag kan friste til, at der gribes til lette forklaringsmodeller og ensidig kommunikation. Det er også nødvendigt i nogle situationer, mens der i andre bliver kaldt på lederens evne til at bevare roen under pres og være i kompleksiteten med medarbejderne. I et udviklingsforløb arbejder vi med evnen til at være i kompleksitet og håndtere krydspres, og der tages udgangspunkt i situationer fra deltagernes hverdag.

Vil du høre nærmere?