Ledelse kan læres

Helle Laursen d. 25. februar 2010

Der hersker mange myter omkring ledelse. Én af dem er at lederevner er en medfødt evne, som kun de heldige få besidder. Dette er i bedste fald ikke et retvisende billede af virkeligheden og i værste fald farligt.

Ledelsesmyter

Der hersker rigtig mange myter omkring ledelse. Her er nogle af dem:

  1. Ledere fødes, de skabes ikke. Nej, ofte læres via fejl, forsøg, sejr/nederlag, intuition og indsigt
  2. Ledere er karismatiske. De fleste er ikke.
  3. Ledere er sjældne. Nej, de fleste har potentiale.
  4. Ledelse er kun i toppen af organisationen. Nej, lederroller er overalt.

Den farlige ledelsesmyte

Det er især myten om, at ledelse er noget medfødt, der er farlig. For det første forhindrer det dem, der leder, i at yde deres allerbedste. Hvis man som leder er fuldstændig overbevist om egne lederevner som et medfødt talent, så levner det ikke meget plads til tvivl på sig selv eller til refleksion. Men en effektiv leder har evnen til at kunne se sig selv udefra og dermed forholde sig kritisk til sine egne beslutninger og handlinger.

For det andet forhindrer det mange i overhovedet at prøve at opfylde deres lederpotentiale. Hvis man ikke tror, man har lederevner, søger man heller ikke ledelsesmæssige udfordringer, selvom man har udvist denne evne overfor andre. Dermed går virksomhederne glip af et stort ledelsespotentiale.

Hvad handler lederevner så om

Lederevner handler om færdigheder, holdninger og adfærd. Og det er alt sammen noget, der kan læres. Men ledelse er ikke bare noget, man kan lære ved kun at læse en bog eller gå på et kursus.

Ledelsesudvikling er personlig udvikling, for hvis du skal udvikle dine lederevner, skal du udvikle dig som person. Personlig udvikling kræver, at man er parat til at eksperimentere og øve sig for at indarbejde den viden om ledelse, man får i sit udviklingsforløb.

  • Har I uudnyttet ledelsespotentiale i jeres virksomhed?
  • Går du selv med en ikke-realiseret leder i maven?
  • Har I ledere, der ikke yder deres allerbedste?

Kontakt os, hvis du vil høre mere om lederevner, og hvordan I udnytter lederpotentialet i virksomheden.