Leder, kend dine neuroser

Helle Laursen d. 5. januar 2018

En leder skal gå forrest, begejstre omkring den fælles vision og samtidig evne at møde mennesker, hvor de er lige nu på en empatisk og medfølende måde. Det kræver ydmyghed og mod – men det kræver også psykologisk overskud.

Den gode leder

Jeg bruger gerne det udtryk, at man som leder skal være ”hjemme i eget hus”. Det betyder, at den gode leder har en stor selvindsigt med en god fornemmelse for både egne styrker og mindre stærke sider. Kun på den måde, bliver en leder i stand til at handle hensigtsmæssigt – også under stærkt pres.

Emotionel stabilitet

Overskriften ”Leder, kend dine neuroser” er frit citeret efter Ralph Stacey, professor i ledelse på University of Hertfordshire. Han fremhæver emotionel stabilitet som et af de væsentligste karaktertræk for en succesfuld leder. Emotionel stabilitet hos en leder skaber ro og tryghed blandt medarbejderne; også selvom alt i perioder virker kaotisk og uforudsigeligt. En leder skal have tilstrækkeligt mentalt overskud til at kunne bevare den indre ro, for at kunne skabe den ydre ro omkring sig. En leder skal evne at udvise tilstrækkelig ydmyghed over for komplekse problemstillinger og ikke mindst egne fejl uden at miste medarbejdernes respekt. En god leder evner at træde ud af situationen for en stund for at skabe overblik og mening men skal også evne og have mod til at følge medarbejderne ind i de svære og konfliktfyldte situationer for at opnå den nødvendige forståelse. En svær balancegang.

Lederudvikling er personlig udvikling

Det er kun, når man som leder tager sig tid til at reflektere over eget lederskab, at man bliver i stand til at identificere de områder, hvor man har behov for at udvikle sig i sin lederrolle. Den vigtigste del af ledelsesudvikling er i bund og grund personlig udvikling. Som ny leder har man naturligvis glæde af at tilegne sig viden om forskellige ledelsesperspektiver, modeller og værktøjer, men derefter handler det især om at arbejde med de mere personlige kvalifikationer, der kan forbedre lederskabet.

Tid til refleksion:

  • Hvor godt kender du dig selv i dit lederskab?
  • Hvad er dine ”neuroser”?
  • Hvornår har du sidst fået ærlig og konstruktiv feedback på dit lederskab, som du har handlet på?

Læs mere

Solsø, Karina og Pernille Thorup, Ledelse i kompleksitet. En introduktion til Ralph Staceys teori om organisation og ledelse, Dansk Psykologisk Forlag, 2015