Leder, lær at holde mund ...

Helle Laursen d. 31. oktober 2011

Nogle ledere har ikke behov for at lære, hvad de skal gøre men i højere grad, hvad de ikke skal gøre. Sarkastiske og destruktive bemærkninger er bare nogle af de mange eksempler på, at ledere bør lære at holde mund.n n Der er især tre områder, hvor nogle ledere får sagt mere end, hvad der er mest effektivt ledelsesmæssigt; at overdrive sin egen betydning, at komme med destruktive bemærkninger samt at gøre dårlige vaner til en dyd.

At overdrive egen betydning

Det er almindeligt blandt ledere, der er vant til at styre det hele, at de har et overdrevet behov for at tillægge sig selv alt for stor betydning. Det bunder i en opfattelse af, at det er deres job at fortælle alle deres medarbejdere, hvad de skal lave.

Selv om denne type ledere er kloge nok til at indse, at deres medarbejdere ved mere om de specifikke områder, end de selv gør, så falder mange alligevel i og kommer til at tage over med råd og anvisninger. I stedet for at forbedre idéen med 5 har lederen måske reduceret medarbejderens engagement med 50. Et godt lille trick er at trække vejret dybt, når en medarbejder kommer med en idé. Ofte er næsten halvdelen af det, der ville blive sagt, alligevel ikke værd at sige, og der er mere at vinde ved bare at bakke op og holde mund.

At komme med destruktive kommentarer

Hvad enten det er med vilje eller ej, så opnår man ikke andet end at såre andre eller hævde sig overfor andre med spidse og sarkastiske kommentarer. Det er alt fra tankeløse bemærkninger som ”det var knapt så klogt” til ubegrundede kommentarer til udseende som ”flot slips” med et ironisk smil.nnDestruktive bemærkninger er en dårlig vane, som er let at få; især hvis man betror sig til åbenhed som ledelsesstil. Problemet er bare, at der er en hårfin balance mellem åbenhed og misforstået ærlighed. Det centrale spørgsmål er ikke om det passer, men om det nu også er det værd.

At gøre dårlige vaner til en dyd

Vi har alle gode og dårlige dage. På de dårlige dage kommer vores mindre stærke sider i højere grad til udtryk, og det er en del af det samlede billede af netop ”mig”. Vi er både de stærke og de mindre stærke sider og at ændre på de svage sider strider imod den dybeste del af os selv – det ville ikke være autentisk. Dette er den direkte vej til med tiden at gøre en dyd ud af vores mangler.nnHvis man er typen der hele tiden kommer lidt for sent til møderne og dermed spilder andres tid, gør vi det, fordi vi lever op til ”mig”. Hvis vi altid siger vores mening, uanset hvor sårende eller ligegyldig den er, udøver vi vores ret til at være ”mig”.

Hvis man holder fast i en falsk – eller nytteløs – opfattelse af sig selv, skal man huske på, at effektiv ledelse i sidste ende ikke handler om én selv. Det handler om, hvad andre mener om én.

Kontakt os, hvis I vil høre mere om, hvad der er gør ledelse effektiv …