Opnå adgang til strategisk kompetence og erfaring uden at skulle fastansætte en dyr leder.

Mange organisationer er præget af en ujævn ressourcebelastning, som i perioder sætter udviklingsprojekter i stå. Med konceptet “leder-til-leje” indgår konsulenten direkte i organisationens aktiviteter i kortere eller længere tid, hvor der f.eks. igangsættes og følges op på et udviklingsprojekt. En ledelsesfunktion kan også udfyldes i en periode mellem to direktører eller HR-chefer. Andre organisationer har ikke en størrelse, der berettiger fastansættelse af en funktionschef, men kan i perioder have behov for den strategiske kompetence.

Vil du høre nærmere?