Hvad er ledelse egentlig, og hvilke roller og opgaver kaldes der på i ledelse? Mange lederteams har ikke fået gjort deres forarbejde og fundet frem til en fælles holdning til ledelse – ”hos netop os”.

Hvad bliver der kaldt på fra organisationen? Hvordan ser vi hver især på ledelse? Hvad mener vi er ikke bare god ledelse – men fremragende ledelse? Hvordan skal vi fordele ledelsesrollerne i teamet? Disse og mange andre centrale spørgsmål om ledelse bliver diskuteret på workshoppen, som i respekt for den enkelte leders personlige ledelsesstil tager afsæt i ledernes personlige profiler.

Vil du høre nærmere?