Øvebane for nye ledere

Helle Laursen d. 24. april 2009

Der har gennem længere tid været meget fokus på at give nye ledere en øget teoretisk ballast, og der eksisterer mange muligheder for at iværksætte målrettet kompetenceudvikling. Der bør dog også gives mulighed for at sætte fokus på de to andre områder af læringstrekanten: Refleksion og øvelse. Giver I jeres nye ledere mulighed for at afprøve deres viden i praksis inden de tiltræder?

Teori og praksis

Indenfor de fleste uddannelser afprøves den studerendes teoretiske niveau gennem eksamen eller opgavefremlæggelse. Men dette er ikke tilstrækkeligt, når det gælder ledelsesudvikling. Efter tiltrædelse som ny leder kommer der typisk en periode, hvor lederen eksperimenterer med de ideer og tiltag, som vedkommende har forestillet sig kunne gavne organisationen. Og denne øvelse må medarbejderne så ”lægge ryg” til.

Glatførekursus uden risiko for påkørsel

Der er flere muligheder for den nye leder for at afprøve sig selv. Vi har her udvalgt tre: Rollespil, cases og ekstern sparring.

  1. Virksomheden kan iscenesætte rollespil med involvering af ligestillede kolleger. Rollespillet optages på video, der efterfølgende er genstand for analyse og diskussion.
  2. Man kan også vælge at diskutere cases, der har baggrund i virkeligheden set fra medarbejdernes synsvinkel.
  3. Endelig kan den nye leder bruge en ekstern sparringspartner som støtte. Den nye leder vil her kunne afprøve tanker og ideer omkring ledelse, hvilket fremmer nødvendig selvrefleksion og i højere grad sikrer, at den nye viden omkring ledelse også anvendes hensigtsmæssigt i de fremtidige ledelsesudfordringer.

Væksthus for Ledelse stiller et interaktivt værktøj til rådighed på nettet for nye ledere, der på baggrund af forskellige filmklip af dilemmaer opfordrer til, at man kan reflektere over, hvilke valg man selv ville træffe i den konkrete situation og efterfølgende kan se filmklip, der viser konsekvenserne af disse valg. Der gennemspilles 14 dilemmaer, f.eks. Delegeringens svære kunst, og man stilles overfor en helt konkret sag. Det er desuden muligt at spørge et antal rådgivere, inden man bestemmer sig.

Kontakt H2 Consult for at høre nærmere …