Opbyg regenerative og livsbekræftende organisationer, der ikke kun minimerer og neutraliserer skaderne af vores handlinger men aktivt genopbygger og genskaber.

Regenerative ledere ser deres organisationer som komplekse, levende systemer, der består af et netværk af relationer, som er kendetegnet ved uforudsigelighed og ustabilitet. De er optaget af, at deres organisationer aktivt genopbygger og genskaber trivsel og sundhed for sig selv, de mennesker de består af og alt det liv, vi er afhængige af og forbundet med. Regenerativ ledelse handler om at skabe optimale betingelser for livet ved at anvende naturens egen intelligens i måden at lede dig selv og andre på.

H2 Consult arbejder med regenerativ ledelse med udgangspunkt i Hutchins & Storms model for ‘The Logic of Life’.

Livets logik

Begrebet ’Livets logik’ anvendes af Hutchins & Storm, når de beskriver principperne bag regenerativ ledelse som rodfæstet i ’naturens visdom’. De trækker på forskning fra bl.a. biologi, kvantefysik, biomimetik, kompleksitetsteori, psykologi, antropologi og sociologi og har udviklet en model, der kombinerer tre fokusområder, der spænder fra, hvordan vi producerer sammen, over måden vi er sammen på til måden, vi er i livet. Livets logik betyder:

  1. Liv skaber betingelser for liv
  2. Liv er konstant under forandring
  3. Liv er afhængig af relationer og samarbejde
  4. Liv er diversitet
  5. Liv er cyklisk

Living Systems Design handler om, hvordan man kan trække på naturens visdom, når man designer nye produkter, services, processer, strukturer og faciliteter. Living Systems Culture udforsker tænkningen omkring levende systemer og anvender den på organisationer og trækker bl.a. på Ralph Staceys teori om komplekse interaktioner. Living Systems Being tager udgangspunkt i vores fysiske, emotionelle og psykologiske natur og de kvaliteter og praksisser, vi som ledere har brug for for at kunne tilpasse os, udvikle os og næres i en kompleks verden samtidig med, at vi tilstræber harmoni med naturen både inden i og omkring os. Regenerative ledelsesprocesser omfatter derfor både strategisk udvikling og ledelsesudvikling.

H2 Consult faciliterer processer, der hjælper jer med at udvikle jer som ledere til gavn og glæde for medarbejderne, organisationen og verden som helhed. En proces starter ofte med at lederne sammen evaluerer, hvor de står i dag med anvendelse af ‘The DNA Diagnosis Wheel’, og vi får på den måde et velfunderet udgangspunkt for valget af strategiske indsatser.

Læs mere om regenerativ ledelse i H2 Consults Indspark om Ledelse fra november 2022, eller om hvordan H2 Consult arbejder med de 17 Verdensmål, bæredygtighed og væredygtighed.