Forventningsafstemning

Der tages i enhver opgave udgangspunkt i din og din organisations aktuelle situation. Efter et indledende møde beskrives opgaven og dens omfang og først efter din accept af oplægget, tages der fat på den egentlige problemstilling.

Involvering

En væsentlig forudsætning for at opnå succes med enhver form for forandring indebærer en tidlig involvering af medarbejderne. Dermed opnår du, at medarbejderne føler et medansvar for løsningen, hvilket igen sikrer en hurtigere og nemmere implementering.

Proces og resultat

Hvis processen er god, så afspejles det i resultatet. Det betyder, at der arbejdes med fokus på både resultat og proces. Det er en grundholdning, at først når dette går op i en højere enhed, sker der udvikling og forandring.

Kommunikation

For at sikre en så optimal proces som muligt, er der meget opmærksomhed på at kommunikere klart og direkte, både når det gælder den skriftlige og den mundtlige kommunikation.

Opfølgning og tilpasning

Vores virkelighed ændrer sig hele tiden. Processen evalueres og tilrettes derfor løbende efter behov. Det er essentielt at bevare et åbent sind i forhold til behov for tilpasninger eller ændring af kurs, da det i sidste ende handler om at opnå merværdi.

Fortrolighed

Alle oplysninger før, under og efter samarbejdet behandles strengt fortroligt. Indsamling, registrering, behandling, håndtering og opbevaring af data fremgår af H2 Consults GDPR-politik.