Når to bliver til én, kan der godt komme noget i klemme. En sammenlægning er én af de største udfordringer, man kan stå overfor.

Måden at håndtere den svære proces på vil blive afgørende for, hvorvidt sammenlægningen bliver den forventede succes, eller om det hele drukner i interne problemer og “brandslukning”. At bringe to “familier” sammen der sandsynligvis har forskellig kultur, værdier, holdninger og historie er en opgave, der skal gribes an med stor respekt og empati. Men det er også en opgave, der kræver nøje planlægning, så der fra allerførste dag er basis for samarbejde og succesoplevelser i den nye organisation.

Vil du høre nærmere?