ValuePerform Strategidiagnose er et værktøj til at få et effektivt og præcist overblik over virksomheden. Gennem en identifikation af styrker og svagheder samt de ledelsesmæssige udfordringer skaber ValuePerform et bedre beslutningsgrundlag for ledelsen eller bestyrelsen.

Diagnosen gennemføres vha. et online spørgeskema. Spørgeskemaet er dynamisk, hvilket vil sige, at det former sig efter en række faktorer (bl.a. virksomhedsstørrelse, strategi og kundefokus). På den måde bliver diagnosen tilpasset virksomheden. Diagnosen er kun et dialogværktøj og en måde at synliggøre og strukturere information på. Den løser ingen problemer i sig selv.

På en strategiworkshop identificeres jeres indsatsområder, og I vil være blevet klogere og have fået overblik. Men virkeligheden omkring jer har ikke ændret sig. Strategidiagnosen bør derfor følges op af et målrettet implementeringsforløb – evt. i samarbejde med intern konsulent eller H2 Consult.

Anvendelsesområder

 • Foranalyse inden strategiudvikling
 • Årligt strategicheck
 • Bestyrelsesgrundlag
 • Strategiworkshop
 • Køb og salg af virksomhed
 • Filialvurderinger (benchmarking)
 • Porteføljevurderinger

Udbytte for virksomheden

 • Analysen kommer hele vejen rundt i virksomheden, så intet overses.
 • Ledelsen kan kontinuerligt måle forbedringer og dermed effekten af indsatserne.
 • Ledergruppen får bragt uenigheder frem i lyset på en saglig og visuel måde.
 • Virksomheden sparer tid til interviews.

Vil du høre nærmere?