Få overblik over de væsentligste udfordringer internt og eksternt og skab et solidt strategisk grundlag.

Markedet udvikler sig hele tiden, og én af de største ledelsesmæssige udfordringer er konstant at holde organisationen gearet til både nutidens og fremtidens udfordringer såvel eksternt som internt. Uden et klart strategisk fokus risikerer ledelsen at træffe forkerte beslutninger og spilde tid og penge på igangsætning af aktiviteter, der viser sig alligevel ikke at give værdi. Udgangspunktet kan være vidt forskelligt: Måske er der behov for at se på strategien med nye øjne, måske har en ny ledergruppe brug for tid til at finde en fælles platform for det fremtidige samarbejde eller måske har en vigende omsætning eller indtjening gennem en længere periode skabt et behov for ændringer.

Vil du høre nærmere?