Sundhed - arbejdsgiverens ansvar?

Helle Laursen d. 6. februar 2007

Virksomheder kan styrke tiltag, der forbedrer medarbejdernes mulighed for en sundere livsstil.

Fysisk sundhed.

Alle ved, at motion og sund kost fremmer helbredet, færre gør noget seriøst ved det.

I mange virksomheder har man år tilbage fået etableret motionsrum. Det har i mange tilfælde fungeret godt i starten. Men ofte har anvendelsen, når den første interesse er aftaget, været stærkt faldende. Der har ligeledes været mange gode initiativer med etablering af kantineordninger, der har tilbudt ”sund” mad eller madpakker. Efterspørgslen på det sunde er mange steder faldende, hvorfor der efter et stykke tid tilbydes færre ”grønne” retter. Så der har i mange virksomheder været gode initiativer. Udfordringen ligger i at sikre anvendelse af disse.

For at få fuld udnyttelse er det vigtigt, at medarbejderne inddrages i hvilke tiltag, der iværksættes, og at der udarbejdes en personlig sundhedsplan for den enkelte, som tager sit udgangspunkt i en helbredsundersøgelse. Den individuelle sundhedsplan følges op af relevante tilbud, og der er en person med den rette faglige uddannelse, der kan instruere i og følge op på de aftalte tiltag.

Mental sundhed.

Der har igennem de sidste år været fokus på mulighederne for at etablere hjemmearbejdspladser. Det har givet øget fleksibilitet – og øget arbejdsindsats. I tilfælde af en medarbejders sygdom, har han måske alligevel kunnet arbejde et par timer derhjemme, ligesom han har kunnet indhente det forsømte i de efterfølgende dage (aftener). Og i tilfælde af børns sygdom, har der ligeledes været tid at hente ved at medarbejderen kan arbejde hjemmefra. Og medarbejderen har også en mobiltelefon, så chef, kolleger og kunder kan altid få fat i ham. Det har bevirket, at medarbejderen altid er til rådighed og det har sine omkostninger, idet antallet af folk med længerevarende sygefravær er øget. Overskriften for mange af disse længerevarende sygefravær er stress.

Der hersker uenighed om, hvem der bærer ansvaret for udvikling af stress hos medarbejderen. To forskellige indgange har hver deres tilhængere; ”det er medarbejderen, der ikke er stærk nok”, eller; ”det er arbejdsgiveren, der kræver for meget”. Men én ting er der efterhånden enighed om: Det er personer i medarbejderens nærhed, der skal være opmærksomme på reaktioner, der kan tyde på, at vedkommende er på vej til at udvikle stress, og at det er nødvendigt, at alle parter gør en aktiv indsats for at komme problemet med stress til livs. Den belastningstilstand, der kan udvikle sig til stress, er i udgangspositionen akut og kortvarig. Men hvis den bliver en kronisk tilstand – også kaldet kronisk stress – kan det have konsekvenser for helbredet. Det er derfor nødvendigt at gribe ind i den første fase, inden den udvikler sig.

Tag medansvar – udarbejd en forebyggelsespolitik?

Både de fysiske og mentale belastninger kan i langt de fleste tilfælde reduceres gennem en ansvarlig og forebyggende politik på området.

H2 Consult gennemfører seminarer for virksomheder og afdelinger, der sætter ledere og medarbejdere i stand til at afdække sygdomsfremkaldende faktorer, iværksætte relevante tiltag og udarbejde plan for gennemførelse. Ligeledes skræddersys kurser, der giver en større forståelse for forskellige persontyper og deres ideelle arbejdsbetingelser, hvilket gør det muligt at forebygge negativ stress i organisationen. Derigennem får deltagerne tidligere øje på symptomer på stress og får værktøjer til og rådgivning om håndtering deraf.

Kontakt os og hør nærmere.