Tid til fordybelse

Helle Laursen d. 4. juli 2011

Ferietid er muligheden for et frikvarter. Frikvarter til at tænke længere og dybere omkring de problemstillinger, man går og tumler med. Men også muligheden for ro. Ro, fordi man netop kan holde frikvarter fra jobbets udfordringer, men også ro i betydningen stilhed.n n Men hvorfor er det kun i ferien, at man skal have mulighed for at ro? Undersøgelser viser, at mennesker, der indarbejder mentale pauser i deres hverdag, i højere grad undgår stress og depression.

Rum til fordybelse

På Syddansk Universitet i Odense tilbyder man studerende og ansatte et rum, hvor man har mulighed for at sidde et øjeblik i stilhed og holde mental siesta. De kalder det ”rum til fordybelse”, og det tilbydes som et sted med ekstra plads til eftertanke og stilhed.nnMennesker er forskellige og behovet for at kunne trække sig tilbage og reflektere er derfor også meget forskelligt. Det er dog et faktum, at alle bliver mere effektive, hvis de har mulighed for at trække sig tilbage en kort stund fra støj og afbrydelser og tænke i ro.

Mange virksomheder tilgodeser allerede dette ved at etablere et stillekontor for medarbejdere i storrumskontorer, der kan benyttes, når der er brug for ro til at færdiggøre en opgave. Denne tanke kunne med fordel udvides til også at legitimere behovet for mentale pauser i løbet af dagen.

I disse mentale pauser giver man underbevidstheden lov til hjælpe med, at man får arbejdet sig frem til løsninger på problemstillinger, der ellers kan synes uoverskuelige. De fleste kender det fra oplevelsen af at gå i seng med hovedet fuldt af et tilsyneladende uløseligt problem og vågne op med en løsningsmulighed efter en nats søvn.

Giv plads til introversion i en ellers meget ekstravert verden.

Med ønsket om en dejlig sommer med god tid til fordybelse …