Træf færre forkerte beslutninger

Helle Laursen d. 4. oktober 2006

Det er en myte, at presset for at træffe hurtige beslutninger er så stort, at vi ikke har tid nok til at tænke os godt om. Det er reelt kun én ud af ti beslutninger, der skal træffes i en fart, så vi har normalt meget bedre tid, end vi tror. Og det gælder også brancher med kort produktlivscyklus.

Ifølge managementprofessor Paul Nutt, Ohio State University er der 50% chance for at en beslutning er rigtig, hvis man træffer sine beslutninger på samme måde som de fleste mennesker. Og det er jo ikke ligefrem den bedste måde at skabe succes for sin virksomhed på.

Nutts definerer en forkert beslutning som en beslutning, der uanset grunden viser sig at være umulig at føre ud i livet. Ligegyldigt hvor i organisationen, der træffes forkerte beslutninger koster det mange ressourcer i virksomhederne i form af tid, penge og kræfter.

Flere alternative løsninger

Én af de hyppigste årsager til fejlslagne beslutninger er en halvhjertet søgning efter alternative løsninger under beslutningsprocessen, så en måde at træffe bedre beslutninger på er at øge antallet af valgmuligheder. Her kan følgende øvelser med fordel anvendes systematisk gennem hele organisationen:

Øvelse nr. 1: Tænk over din motivation

Træd et skridt tilbage og spørg dig selv, om der er følelser og fordomme, der spiller ind. Vær ærlig overfor dig selv, og indrøm, hvis en væsentlig motivation for en hurtig beslutning kan være, at man er bange for at blive opfattet som inkompetent. Det er ikke en nem opgave, så du kan med fordel bede en anden person – f.eks. en vejleder eller mentor – uden personlig interesse i beslutningen om at hjælpe dig med at være objektiv.

Øvelse nr. 2: Vær bedre til at lytte

Der er altid flere interessenter i en beslutning; enten folk der har en interesse i udfaldet af din beslutning eller påvirkes af den. Hvis du skal have held med at implementere beslutningen efterfølgende har du brug for deres støtte. Hvis du ikke lytter til deres indsigelser eller ideer er der stor risiko for at du møder direkte eller indirekte modstand, når du forsøger at gennemtvinge din beslutning i organisationen.

Øvelse nr. 3: Sæt brede mål

Der skal altid sættes et mål for en beslutning. Jo bredere dette mål defineres, jo flere løsningsalternativer kan du alt andet lige finde.

Øvelse nr. 4: Lær af tidligere beslutninger

Alle ved det, men få efterlever det. Hvis flere ledere tog sig tiden til at analysere tidligere forkerte beslutninger, kan mange fejl undgås i fremtiden. Og her er det naturligvis HVAD der gik galt og ikke HVEM, der var den uheldige beslutningstager, der er fokus. Lod man f.eks en chance gå fra sig, for at finde flere valgmuligheder?

Øvelse nr. 5: Kontrollér trangen til at gå hurtigt videre

Opsummér kort efter hver beslutning og opstil en checkliste over alle de spørgsmål, der skal besvares, og de folk der skal spørges, for at få det størst mulige antal valgmuligheder. I ledergruppen eller afdelingen kan man med fordel udpege den person, hvis personprofil er bedst egnet til at have denne rolle. På den måde sikres større fokus på en mere værdifuld beslutningsproces.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan I skaber en organisationskultur, der giver plads til, at der skabes bedre beslutninger i jeres virksomhed.

Kilde

Academy of Management Executive, 2004. Vol. 18, No. 4, s. 13-27, ”Expanding the search for alternatives during strategic decision-making”, Paul C. Nutt Paul C.

Nutt har også skrevet bogen “Why Decisions Fail: Avoiding the Blunders and Traps That Lead to Debacles (Berrett-Koehler, 2002)