Udnytter I jeres kreativitet?

Helle Laursen d. 31. marts 2010

“Mennesker holder ikke op med at lege fordi de bliver ældre. De bliver ældre fordi de holder op med at lege”. (Oliver Wendell Holmes)n n Hvor nemt er det ikke bare at gøre som man plejer? Så er man jo på den sikre side. Dette er komfort zonen for mange virksomheder og det er desværre yderst farligt for forretningens eksistens. Konkurrenceevne består som bekendt af mange elementer, og et af dem er fornyelse. Hvor ofte tænker I innovativt omkring jeres metodikker, serviceydelser eller produkter?

Personlig kreativitet og vanetænkning

Efterhånden som vi bliver ældre danner vi ofte faste tankemønstre. Disse tankemønstre har til formål at effektivisere vores hverdag, og bevirker at nye oplevelser giver mening, især på baggrund af vores tidligere erfaringer. Disse tankemønstre begrænser dog samtidig vores evne til at tænke anderledes og være kreative. Psykologiske undersøgelser viser, at børn for enhver given beslutning overvejer markant flere alternativer end voksne. Som børn har vi med andre ord en evne til at ”se tingene med nye øjne”, en evne vi med alderen mister i takt med at vores livserfaring vokser.

For at bevare evnen til at tænke kreativt må vi derfor overvinde vores naturlige, og ofte praktiske, tendens til at tænke i fastlagte baner. Selvom dette naturligvis er lettere sagt end gjort, findes der en række kreative teknikker, der kan hjælpe dig med at bryde dine faste tankemønstre efter behov.nnEvnen til at omsætte kreative tanker til handling kan give et afgørende forspring på en række afgørende områder – produktudvikling, markedsføring, anvendelse af menneskelige og teknologiske ressourcer for blot at nævne nogle.

Alle virksomheder har kreativt potentiale – de ved det bare ikke!

Rigtig mange virksomheder er overbeviste om, at innovation er vigtig og har det derfor også integreret som en del af deres værdisæt. Samtidigt så kan de samme virksomheder spørge sig selv, hvordan denne værdi lever i deres organisation?

Innovation bør ikke kun være forankret i store, dyre tidsbestemte projekter. Innovation bør være en væsentlig del af det daglige arbejde, hvor medarbejderne til stadighed udfordrer processerne, så virksomheden løbende optimeres og udvikles.

Alle mennesker har personlige styrker, der kan anvendes i bestræbelsen på at stimulere og udnytte vores kreative potentiale. Nøglen til at øge den personlige kreativitet i en organisation er derfor at identificere de barrierer, der forhindrer jer i at tænke kreativt, og overvinde disse barrierer ved hjælp af kreativitetsstimulerende processer og teknikker.

  • Er innovation en anerkendt del af jeres arbejdsprocesser?
  • Er I holdt op med at lege?
  • Udnytter I jeres kreative potentiale?

Kontakt os, hvis I vil udnytte jeres kreative potentiale bedre, så virksomheden sættes i stand til at udvikle sig indenfor de givne rammer …